Jak by stejnou věc vyjádřil …

(Seveřan) Erik „Erik pomuchlal líbeznou Hildegardu. Dál není co říct.“ (Slověnin) Lado „Ještě dříve, než zmatenému Ladovi došlo, co má Mlada v plánu, si Mlada smyslně namočila prst do lipového medu, pomalu ho olízla a Lada políbila. Rty se spojily a pocítily oheň vášně, vlnky se vzdalovaly ke břehu křišťálového potoka, ale potom se opět přibližovaly. […]

Hora skřítků

„Raději sě chciu s českú sedlkú smieti, než královnu němečskú za ženu jmieti.“ – kníže Oldřich, Rýmovaná kronika česká tak řečeného Dalimila Jednoho krásného slunečného dne v době, kdy již začaly kvést hlohové keře a kdy byla moc jara cítit všude kolem, šel Lado jako obyčejně hlubokým lesem, kterému tiše vládly statné Buky, jež sahaly až […]

Na hranici

Je dobré se dívat i pod povrch věcí jakoby očima Bystrozrakého, který umí propalovat skály. Tomu, co jsem byl spatřil, jsem nemohl ani za mák uvěřit. Všude byla tma. Zavřel jsem oči. „Kde to jsem?“ ptal jsem se sám sebe, „a proč tu jsem? Není to náhodou jen sen?“ Když jsem po chvilce zoufalého přemýšlení […]