Vlci ve střední Evropě (citát)

„Ve střední Evropě máme zase Vlky a já bych rád řekl: „Bohudík!“ Staré ruské přísloví totiž praví: „Kde je Vlk, tam roste les.“ Tato zvířata sice stromy nesázejí, zabraňují však jejich přílišnému spásání. Pupeny malých semenáčků v zimě končívají v hladových žaludcích Srn a Jelenů, jejichž počet se především následkem krmení v zájmu lovu razantně zvýšil. Lesní půdu […]

Pradávná doba (předkové po krajině a po krvi)

O dávných, pradávných dobách dnes už nikdo nic neví. Jak bychom také mohli? Přesto však v té době žili naši dávní pradědečkové a prababičky, kteří zanechali stopy v krajině i stopy v nás samotných, v naší krvi a v našich zvycích. Dá se říci, že pradávné doby utvářely určitým způsobem to, kým jsme dnes. Chtěl bych vám nyní ve stručnosti […]