„Úměrně tomu, jak rostlo mé pojednání, rostl i obdiv pro starou dobu, a čím větší množství rostlin mi ještě zbývá, tím vhodnější mi připadá vzdát hold péči dávných lidí ve vyhledávání bylin i jejich laskavosti, s jakou nám vědomosti o nich odkázali. Snad by se mohla zdát překonána štědrost samé Přírody, kdyby ty objevy byly toliko lidským dílem. Nicméně je jasné, že tato věc byla prací bohů, neb alespoň jejich vnuknutím, i když to byl vlastně člověk, kdo objevoval, a že ona, Matka všech tvorů, tyto léčivé rostliny nejen zrodila, ale dala nám i poznat.“ – Naturalis Historia (XXVII. kniha), Plinius starší


cesko ukus polska luzica

Kontaktní e-mail: info@vindove.cz


„Zanikne teprve tehdy i báseň Lucretiova (báseň o lásce k přírodě, radosti, o upřímném poznání a o tom, že se hmota skládá z atomů), až pak jednoho dne záhuba postihne svět.“ – Lásky, Publius Ovidius Naso

Co se stane, pokud nebudeme mít k přírodě úctu? Co se stane, když místo upřímného poznávání světa a povahy věcí kolem nás zůstaneme zaslepení? Co se stane, když nebudeme používat rozum a nebudeme se radovat? Svět zanikne.

Autor obrázku: Jan Brueghel starší
... Zobraz víceZobraz méně

Zobrazit na Facebooku

„Tehdejší lidé věřili, že jim posvátný strom může zprostředkovat spojení s bohem a naznačit jim božskou vůli. V takovém stromě viděli svoji jistotu, proto se k němu obraceli ve chvílích, kdy se potřebovali o někoho nebo o něco opřít. Nedovolili mu ublížit ani ulomením větvičky, protože věřili, že jeho poškozením by škodili sami sobě. Chránili ty výjimečné, posvátné stromy, protože chránili božstva, která v nich sídlila. Chovali se k nim uctivě jako k někomu, koho si není radno rozhněvat … Stromy rostou o tolik déle, než lidé žijí – byly tu před námi a budou, i když odejdeme. Proto mohou připomínat a také připomínají. Ne, nemusíme si představovat, že k nám jejich duše promlouvají. To, co připomínají, souvisí s naším vztahem k rodině, k vlasti, k historii. Byly svědky událostí, které známe jen z kronik, scházeli se pod jejich korunami lidé, o kterých třeba víme jen z fotografií nebo z vypravování. A stromy pamatují …“ – Život se stromy, Marie Hrušková, Václav Větvička a spol.

Autor obrázku neznámý
... Zobraz víceZobraz méně

Zobrazit na Facebooku

V souvislosti s irskými oslavami svatého Patrika se sluší připomenout bájného hrdinu s kouzelnými schopnostmi a vůdce družiny bojovníků chránících Irsko, který se jmenoval Fionn. Jeho syn Oisín (Ossian) se podle pověstí po návratu z jiných světů přímo se svatým Patrikem setkal, načež spolu vedli rozhovor, při kterém Oisín naprosto nechápal smysl křesťanství a jeho učení o nebi a pekle. Hrdina Fionn, ve střední irštině Finn, ve staré irštině Find, z vind (na oghamových zápisech údajně vendo), v kontinentálních keltských jazycích windo, což všechno pramení z prakeltského slova windos, které znamená „bílý“, „jasný“, údajně své schopnosti získal jako mladý hoch, když pod učením druida Finnegase (Finn Eces) omylem pojedl z kotle, kde se vařil losos vědění. Tento kouzelný losos svou moudrost získal pojídáním lískových oříšků. Dokonce se uvažuje, že druid Finnegas je odrazem kultu boha Nuady. Fionn tedy výchovou a jistou dávkou „náhody“ získal vědomosti a nadpřirozené schopnosti, které následně uplatnil při vedení fianny, vojska chránícího Irsko. Jeho příběh o získání moudrosti se podobá velšskému příběhu o bardu Taliesinovi (z „talo“ – čelo, obočí a „iesin“ [jesin] – jasný), původním jménem Gwionovi (stejný základ jako Finn, tj. „bílý“, „zářivý“), což může ukazovat na společné keltské kořeny a sdílené bájesloví.

Autor obrázku: Stephen Reid
... Zobraz víceZobraz méně

Zobrazit na Facebooku

Vývoj irských hrdinů. 😀

Cú Chulainn - odvážný válečník, který se uměl proměnit v obludu s nadpřirozenými schopnostmi. Jednou sám před vojskem bránil svou vlast bez pomoci ostatních.

Fionn mac Cumhaill - bojovník s magickými schopnostmi, který vedl bájnou družinu bojovníků s pevnými zásadami. Sám porazil oheň plivající bytost, co způsobila smrt mnoha lidí.

Svatý Patrik - Jen se zbavil nějakých hadů.
... Zobraz víceZobraz méně

😂

Zobrazit na Facebooku

„Venuše vskutku řídí celý svět, a to zaslouženě. Spravuje říši nepodřízenou žádnému bohu. Dává zákony nebesům, zemi a svým rodným vlnám – skrze svou vůli zachovává živočišné a rostlinné druhy. Stvořila veškeré bohy (byl by to dlouhý úkol je vyjmenovat), dala plodinám a stromům jejich příčiny, dohromady svedla surová lidská srdce a naučila je spojení s jejich druhem. Co vytváří celé ptačí plémě, když ne lákavé potěšení? Ani dobytek by se nepářil bez lahodné lásky. Prudký beran užívá svých rohů k souboji s nepřítelem, ale dává si velký pozor, aby nezranil čelo milované ovce. Býk, před nímž se třesou lesy a vřesoviště, odkládá svou prudkost a jalovičku následuje pokojně. Ta samá síla zachovává vše, co žije pod širým mořem, a naplňuje vodstva nespočtem ryb. Ona byla tou první, která odnaučila lidstvo divokým zvykům. Od ní pochází uspořádaný slušný život a čistá péče o sebe sama. Říká se, že milenec byl tím prvním, kdo zazpíval bezesnou píseň před zavřenými dveřmi, když mu byla noc odepřena. Výmluvností bylo možné získat tvrdošíjnou dívku, což každý činil. Skrze ni bylo tisíc umění uvedeno v pohyb, aby pak dychtivostí potěšit bylo objeveno mnoho věcí, které předtím bývaly skryty.“ – Fasti/Kalendář (duben), Publius Ovidius Naso, kolem roku 8 n. l.

Autor obrázku: Alexandre Cabanel
... Zobraz víceZobraz méně

Zobrazit na Facebooku
vPoli2b

Přemysl „Lúán Rélta“ Černý

„Kroky zastav, cizinče, a raději přemýšlej. Nezamýšlím na tebe vojnu ani zla, kříži my se neklaníme, hosty vítáme.“ *

Zobrazit profil

Zvláštní poděkování patří Hance Bernovské, Danovi Černému, Báře Šudové, Pavlovi Hejnému, Anet Steimarové, Táně Ratajové a všem, kdo na tvorbě obsahu spolupracovali či poskytli cenné rady a podporu. Vše na těchto stránkách je pod ochranou autorského práva.

Odkazy: Vindové (Facebook) – Vindové (YouTube) – Vindové (aplikace)


* Kroky zastav, cizinče/teutone, a raději přemýšlej. Nezamýšlím na tebe vojnu ani zla. Kříži my se neklaníme, hosty vítáme.
Krokь kazi, teud’á, lubo přemyšlь. Nezamyšlǫ na ta vojьn vni zla. Křьžь my sę neklan(amy), gost’ь vit(amy).
Krok, Kazi, Teta, Libuše, Přemysl. Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav. Křesomysl, Neklan, Hostivít.