„Úměrně tomu, jak rostlo mé pojednání, rostl i obdiv pro starou dobu, a čím větší množství rostlin mi ještě zbývá, tím vhodnější mi připadá vzdát hold péči dávných lidí ve vyhledávání bylin i jejich laskavosti, s jakou nám vědomosti o nich odkázali. Snad by se mohla zdát překonána štědrost samé Přírody, kdyby ty objevy byly toliko lidským dílem. Nicméně je jasné, že tato věc byla prací bohů, neb alespoň jejich vnuknutím, i když to byl vlastně člověk, kdo objevoval, a že ona, Matka všech tvorů, tyto léčivé rostliny nejen zrodila, ale dala nám i poznat.“ – Naturalis Historia (XXVII. kniha), Plinius starší


cesko ukus polska luzica

Kontaktní e-mail: info@vindove.cz


4 týdny

Vindové

V mnoha slovanských lidových písních a říkankách se především v refrénu či před každou slokou volá do rytmu slovo "Lado", "Dido" a podobně. I když se později tato slova stala součástí křesťanských koled, většina písní odkazuje na mnohem starší představy a zvyky. Zpravidla jsou velmi odlehčené, milostné, a plné radosti z jarní přírody, z deště a slunce. ☀️💧🌿☘️Cetvrta pjesma sa prvog studio albuma. ... Zobraz víceZobraz méně

Zobrazit na Facebooku

1 měsícem

Vindové

Dnes v Praze proběhl křest velmi zajímavé publikace od archeologů z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech (Cesty archeologie). Pomocí fotografií, ilustrací a archeologických příběhů můžete nahlédnout do života našich předků, kteří obývali krajinu středních Čech, a to od mladší doby kamenné až po dobu takzvaného stěhování národů. 🙂 ... Zobraz víceZobraz méně

Zobrazit na Facebooku

2 měsíci

Vindové

„Těm všem, kteří se nazývají Lutici, nestojí v čele nějaký zvláštní vládce. O důležitých věcech rozmlouvají na sněmu, a jestliže mají dojít k rozhodnutí, je potřeba jednomyslný souhlas. Jestliže některý z obyvatel nesouhlasí s rozhodnutím, je mrskán metlami a jestliže i nadále nesouhlasí, přijde o všechen svůj majetek, který je buď spálen, nebo mu odebrán, nebo musí sněmu zaplatit pokutu vyměřenou podle jeho postavení. Tito nevěřící a velmi nestálí lidé vyžadují od jiných stálost a velkou spolehlivost. Uzavření míru stvrzují ustřižením pramene vlasů z temene hlavy, předáním trsu trávy a podáním pravice*.“ – Dětmar z Merseburku o Polabských Slovanech, začátek 11. století

Vlasy nejspíše představují vládu nad lidem a tráva vládu nad krajinou. Obraz zachycuje povraždění slovanských předáků markrabím Gerem. Autorem obrazu je Karl Gehrts.
... Zobraz víceZobraz méně

Zobrazit na Facebooku

Přemysl „Lúán Rélta“ Černý

„Kroky zastav, cizinče, a raději přemýšlej.
Nezamýšlím na tebe vojnu ani zla,
kříži my se neklaníme, hosty vítáme.“ *

Zobrazit profil

„K práci ho [Ovidia] nevedla zbožnost, neměl ani vřelejší náboženský nebo morální vztah k své látce. Lákaly ho především vnější formy, ruch a pestrost slavností, jež mohl popisovat, a obsah bájí, jež mohl vyprávět.“ – předmluva, Ferdinand Stiebitz, O lásce a milování, Publius Ovidius Naso

Odkazy: Vindové (Facebook) – Vindové (YouTube) – Vindové (aplikace)


* Kroky zastav, cizinče/teutone, a raději přemýšlej. Nezamýšlím na tebe vojnu ani zla. Kříži my se neklaníme, hosty vítáme.
Krokь kazi, teud’á, lubo přemyšlь. Nezamyšlǫ na ta vojьn vni zla. Křьžь my sę neklan(amy), gost’ь vit(amy).
Krok, Kazi, Teta, Libuše, Přemysl. Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav. Křesomysl, Neklan, Hostivít.