Předkové po krajině, krvi a zvycích

Předkové po krajině, krvi a zvycích je souhrn příběhů, zamyšlení a popisů zajímavých míst, které mají spojitost s našimi pradědečky a prababičkami již od nejstarších dob. Tento souhrn popisuje stopy ukryté v krajině (archeologické „kultury“), naší krvi a bájeslovných představách s odkazy a poučeními pro dnešní dobu.

Elektronický rukopis* Předkové po krajině, krvi a zvycích, který vznikl podle záznamů v deníku a knih Příběhy lidí z Beovinidis, Kmen bohů a Ladovid z Hor, je možné stáhnout v PDF zde:

PDF: Předkové po krajině, krvi a zvycích (PDF)

Rukopis je součástí a dodatečným vysvětlením ke knize Přemysl – vladyka dávných dob (náhled do pohanských představ a zvyků našich pradědečků a prababiček), která je k dispozici s dalšími informacemi zde: http://www.vindove.cz/premysl-elektronicky-rukopis/

Obsah:

Úvod – pradávná doba
Zamyšlení nad mocí předků
Prosebné povídání (báseň)
Vztah ke krajině a jejímu dědictví
Vindové (příběh)
Závist
Přízraky na Koních (příhoda)
Vrch Šance
Lúbelon (příhoda)
Češi, Srbové a Charváti
Árjovista (příhoda)
Ozvěny minulosti na hradišti Stará Kouřim
Zpěv o Rozrazilovi (příhoda)
Zastavený příval
Bitva a jiné světy (úryvek)
W rjanej Łužicy
Každodenní život (příhoda)
Zamyšlení nad tajemnými řemesly
Podivné setkání (příběh)

Obsah:

Úvod
V hlubokém lese
Zrození
Dětství
Cesta do neznáma
Na blatech
Smíření v šílenství
Slunce, pluh a Líska
Vojsko jezera
Nečekané přepadení
Odplata
Voj srdce světa
Znovu v hlubokém lese
Bylo, nebylo
Poznámky

Zdroje: Dále se můžete podívat na citáty z knih a kronik a doporučené knihy.

*Elektronický rukopis je pod ochranou autorského práva a slouží pouze pro osobní použití. Rukopis a všechny jeho součásti (obsah) je zakázáno jakkoli šířit. Všechna práva jsou vyhrazena.

Autor: Přemysl Lúa Černý
Vydal autor jako elektronický rukopis,
krátce po zimním slunovratu v roce 2017, Lidice, Česká republika,
info@vindove.cz

Vrátit se zpět na hlavní stránku.

Lidové představy mýtického národa.

Translate »