Úvod

Příběhy svázané s minulostí, jež si naši předkové v dávných hradištích vyprávěli. Příběhy z dob, kdy se našim předkům říkalo Čechové, Charváti a Milčané, či ještě dříve Slované, či ještě mnohem dříve Vinidové a Vindové.


Lesní krajina

Krajina, stromy, léčivé rostliny a přístup k životu, který nám může pohled na hradiště v dnešní době nabídnout. Mnoho praktických rad doplněných odkazy na přírodovědecké články, aby každý mohl začít v krajině pracovat.


Deník

Myšlenky, příběhy a zážitky, které nám mohou pomoci pochopit naši totožnost a vztah ke krajině. Co nám mohou příběhy spolu s historií, (bio)archeologií, biologií, genetikou a obecným poznáním Přírody odhalit?


Příhody

Krátké příběhy odkazující na vztah ke krajině a k předkům, jejich zvykům a představám.

Toto vše v podobě poutavého příběhu odehrávajícího se v naší krajině před tisícem let si můžete přečíst v knize Zlaté srdce: Příběh o krajině a předcích:

Mám zájem!

Před tisícem let naší krajině vládly hluboké listnaté hvozdy, v nichž lidé u večerních ohňů uctívali dávné bohy. Při jedné z jarních oslav zasáhnou mladou Radoslavu tajemné sny, které ji přenesou do hluboké minulosti, kdy její předkové vařili bylinná piva, bojovali proti nepřátelům, na dnech studánek nacházeli zlaté mince z dob Keltů a budovali svá obydlí na valech jejich dávno zaniklých měst. Radoslava se rozhodne vypravit k Vlčí hoře za svým moudrým bratrancem Ladem, aby jí pomohl odhalit význam jejích vidění, ve kterých k ní za bílého dne promlouvají postavy z příběhů předávaných již po celé generace … Zobrazit více o knize Zlaté srdce


Další povídky

„Ačkoli byla nenávist ke křesťanům a podhoubí pověr u Ránů silnější než u jiných Slovanů, přece vynikali i mnoha přirozenými dobrými vlastnostmi. Byli totiž velmi pohostinní a rodičům prokazují povinnou úctu. Nikdy byste u nich nenašli žádného nuzáka ani žebráka. Jakmile někdo z jejich řad buď zeslábne nemocí, nebo sejde věkem, je svěřen péči dědicově, u něhož má být opatrován se vší laskavostí. Pohostinství a péče o rodiče jsou u Slovanů první ze ctností.“ – Kronika Slovanů, Helmold z Bosau, 12. století

Přemysl – vladyka dávných dob
Povídka o vladykovi Přemyslovi ukazuje, jak různorodá může být lidová tradice. Obsahuje náhled do představ a zvyků, které panovaly v pohanských časech. Jedná se o hrdinný příběh, jenž je doprovázen starostí o blízké a o krajinu kolem. Tato krátká kniha je pro čtečku a v PDF dostupná zde.
Předkové po krajině, krvi a zvycích

Předkové po krajině, krvi a zvycích je souhrn příběhů, zamyšlení a popisů zajímavých míst, které mají spojitost s našimi pradědečky a prababičkami již od nejstarších dob. Tento souhrn popisuje stopy ukryté v krajině (archeologické „kultury“), naší krvi a bájeslovných představách s odkazy a poučeními pro dnešní dobu. Tato kniha je v PDF dostupná zde.

„… a nesmírné množství z nich bylo mečem Vinidů pobito.“ – o Sámovi, Fredegarova kronika, 7. století

„Běž!“ zaduněl hlas černovlasého muže, který se hnal po mládencově boku. Byla tma. Blesky šlehaly nad jezerem v údolí. Mladík se hnal do kopce podněcován nebezpečnou touhou po bohatství a po pomstě. „Všeho se ti dostane,“ pravil tajemný muž v zelené košili, „zlata, stříbra, drahého kamení, bohatství nebeské říše. Ale pověz: Je to opravdu to, co chceš?“ Usmíval se od ucha k uchu. Mladík přeskočil kámen. Spolu s neznámým mužem běžel za zlatorohým Jelenem, který zraněn utíkal po úbočí tříhlavé hory. Bude se za ním hnát i král Karel, aby odhalil krajinu, jejíž horké prameny vyléčí nejednu chorobu. Jelení skok a sluneční záře! Mladík potřásl hlavou. Teprve teď si všiml, že z Jelenovy krve vyrůstají rostliny – Třezalky, Řepíky, Mateřídoušky – „Můj milý synu,“ zaslechl v hlavě matčin hlas, „kam se ženeš, víš to? Jedna rostlina ti přinese více radosti než všechno slibované bohatství. Jen si vzpomeň na své dětství, na vůni Mateřídoušky v plátěném polštáři, na šípkové květy za domem.“ Mladík však nechtěl poslouchat hlasy předků, nechtěl vnímat své pocity, a už vůbec nechtěl přemýšlet. V hlavě bují neřízená touha, chce mít jmění teď a hned, aby mohl získat srdce své milé zpět, aby se mohl mstít a nad všemi zvítězit. Jen on sám. „Chceš se vrátit, člověče?“ zeptal se lstivě muž. „Ne, Zelený lovče, však ho máme už!“ Pravil bezmyšlenkovitě. Lovec se hlasitě zasmál, stiskl pěst a překážka z kamení se rozletěla na kusy. Však bude ve hvozdech křivoklátských stavět most, síly musel míti dost. Zdálo se, jako by srůstal s hlubokými lesy okolo, jako by chtěl sprovodit ze světa ty, co by jim chtěli ublížit. Kus cesty odtud, na východní straně, dá rozum vzniknout počinu Pro Silva, pro les. Šípy svištěly, Jelen ladně uskakoval. Z jeho krve rostly šípkové keře, Růže, modrooký Len, Dobrá mysl. „Chyť Jelena dříve,“ zaduněl lovec, „než sní bylinu Dobré mysli. To by se pak uzdravil a s honem by byl konec. Poklad bys už nikdy nenašel.“ I když se však mládenec s vypětím sil snažil, Jelenovi nestačil. Ten měl dostatek času, aby pomocí kouzelných bylin zahojil své rány. Postavil se na samý vrchol hory a počkal, až ho mládenec dohoní. Když se tak nakonec stalo, bouře utichla, déšť se rozplynul a Jelenovy parohy zazářily oslňujícím zlatým světlem. „Blázne,“ zaduněl medový hlas, až se hora naklonila, „můžeš ničit a tvář světa nadobro změnit, ale snahy tvé tě doženou. Jsi závislý na životě kolem, vyvedeš-li ho z rovnováhy, zničíš jedině sám sebe. Jak se pak opovažuješ ublížit i mně? Copak můžeš zranit Slunce?“ Než se mladík stačil vzpamatovat, zakopl a spadl z vrcholu hory. Nad sebou viděl dva muže – jednoho zlatovlasého v bílých šatech, druhý byl záludný lovec, který ho doprovázel na jeho cestě. „Uvidíme se,“ uslyšel lovcův smích, „v zelené podzemní říši.“ Mládenec zavřel oči. Byla zima. Druhý den ho lidé z vesnice marně hledali, teprve až nastalo jaro, řeka vyplavila jeho mrtvé tělo – na prsou svíral rozkvetlou šípkovou Růži. Jaro mělo přinést nový život, ale krajina vyschla a už více nerodila. Stromové i vodní víly opustily svět, kde si lidé zaslepení pomíjivými vidinami bohatství nevážili jejich dobroty. Tři vrcholky vzdálené hory připomínaly tři varování, kterých si mladík nevšiml.


A kdo to vlastně byli naše dávné prababičky a naši pradědečkové?

Úvod (začátek) →