Had pomocníček

Jednoho dne nechala mladá maminka jako vždy svého čtyřletého syna doma a odešla pracovat na pole. Bydlela totiž na samotě a jen občas někdo z vesnice přišel na návštěvu. Neměla už nikoho, manžel jí zemřel v bitvě a o dalšího nejevila zájem. „Pojď bydlet k nám,“ říkali dobří lidé, „nebudeš se muset tolik namáhat a o výchovu tvého […]

Hrdina Svízlík

V dávných dobách za sedmero horami a devatero kopci stála malá vesnička, která byla obklopená čtyřmi hlubokými lesy. V té vesničce se v jednom malém domečku narodil chlapec. Narodil se snadno, protože lidé znali tajemství léčivých rostlin usnadňujících porod. Maminka i tatínek byli nadšení, když spatřili jeho usměvavou tvář. Druhý den ráno, když se otec probudil, spatřil, že […]

Hodný stařeček

Jednou ve vesničce za mlhami a zelenými kopci bydlely dvě sestry, jedna tatínkova, druhá matčina. Tatínkova dcera byla hodná a obětavá, v domácnosti musela dělat všechny práce a starat se o ostatní. Naopak její sestra byla líná a rozmazlená. Když se jí něčeho nedostávalo, všichni kolem se mohli přetrhnout, aby jí to obstarali. „Mám chuť na […]

Vlčí pomoc

Za devatero horami a sedmero řekami žil kdysi mládenec se svými dvěma bratry. Už před mnoha léty přišli o maminku, ale jejich tatínek a všichni ve vesnici se o ně náležitě postarali, aby vyrostli do síly, odvahy a důvtipu. Nicméně oba starší bratři našeho mladíka byli nezkušení a nezodpovědní. Často místo toho, aby splnili svůj […]

Živá a mrtvá voda

Kdysi dávno žili v jedné malé vesnici s dřevěnými domečky tři bratři. Dva z nich byli velmi lstiví, už od malička se spolčovali proti ostatním dětem, tropili jim naschvály a strašili je tak moc, až jeden chlapec málem duši vypustil. Naproti tomu byl jejich nejmladší bratr velmi hodný, o všechny se upřímně a s dětskou nevinností staral a […]

Rada tří bratrů

V jedné větší vesnici na úpatí hor žili dva šťastní manželé. Každé ráno chodili spolu vítat Slunce, ve dne muž pracoval na poli nebo vyřezával sošky, zatímco žena připravovala jídlo, léčila a prováděla prastaré obřady. Jednoho dne se ale muž začal divně chovat, motala se mu hlava a pořád ho něco táhlo pryč z vesnice. Vůbec nepřemýšlel, […]

Krása vztahů (Stadova vsuvka)

Občas může mít člověk pocit, jako by si z něj nějaké bytosti střílely. Kupříkladu jednou jeden podivínský léčitel, který žil schovaný hluboko v horách, prohlásil, že ve Hvězdách četl: „Žena by měla poslouchat muže, ale ve skutečnosti je to přesně naopak.“ Už je to dlouho, co jsme v tom přestali hledat nějaký hlubší smysl, protože to nemělo cenu. […]

Zpívání radosti

Mladí Vindové jsou velice plaší. Nikomu z nich ani nepřijde na mysl, aby svému milenci či milence projevoval lásku na návsi, kde je každý může spatřit. Náves je obecně velmi špatným místem k seznamování, zkoumání měkkosti kůže a milostnému laskání, a to i v době, kdy se noc zmocní vlády a široko daleko nikdo jiný není. Mnohem vhodnější […]

Hrátky lesů vladyky

Tento příběh není vhodný pro čtení dětem. Autor obrázku: Ján Vrabec Lovec Leši je záludný chlapík. V noci chodí po lese a sbírá duše mrtvých, ve dne jsou však jeho záměry docela jiného rázu. Zahlazuje stopy a vytváří falešné cestičky, na kterých pak dobří poutníci zabloudí a velmi obtížně se vracejí. Pokud si rodiče nehlídají své […]

Mluvící chuj

„Parohy nosí Vítěz a má je i Lovec, aby silní byli. Oběma jim je nasadila Květinová Dívka v době Rozkvětu. V době Rozkvětu!“ – dětská říkanka Žil byl jeden mladý Vind, který bydlil v krásné malé vesničce mezi kopci. Tamní obyvatelé byli velice pracovití a laskaví. Svědomitě obdělávali svá políčka a žádný jiný kmen nemluvil do […]

Sporýš

Čtyřlístek kouzelných léčivek: Jmelí, Sporýš, Plavuň, Rozrazil. Nejzáhadnější tajemství jsou ta, která k nám přichází nečekaně, jako jedna rostlinka, která má ráda teplo, ale její moc vyniká v noci. Kdysi dávno šel totiž jeden mladík na procházku do lesů, a tam u jedné louky uviděl tuto rostlinku, které dnes říkáme Sporýš. Mladík pocházel z pradávného léčitelského rodu a […]

Třezalka

Byl jednou jeden Vind, který žil v malé vesničce, jež byla obklopena zalesněnými kopci. Po rodičích zdědil domeček a těšil se všeobecné úctě, protože byl opravdu skvělý košíkář a také vyrobit zdobenou hliněnou misku mu nedělalo žádný problém. Avšak v jeho domečku nebylo něco v pořádku. Skoro každý den k němu přicházely podivné sny, v nichž viděl malé a […]

Kopřiva

„S radostí často slýchám, kolik lidí poznalo léčivé účinky Kopřivy na vlastním těle. Nedávno mi tak jedna paní napsala, že celé měsíce pila denně kopřivový čaj. Nejenže navzdory každodenní těžké práci pozbyla jakoukoli vyčerpanost a únavu, zmizelo i hnisající kuří oko, které jí způsobovalo bolesti vystřelující až do stehna, k jehož léčbě se však kvůli pracovnímu vytížení […]

Pelyněk

Někdy na počátku byli první lidé sužováni zlými duchy a nočními můrami. Různé nemoci přišly a bez rozdílu věku braly četné oběti. Nevysvětlitelné nehody byly na denním pořádku. Lidé si zoufali a nikdo nevěděl co dělat. Proto se rozhodli svolat schůzi starších v oblasti, která byla pokrytá sopečnými horami, kde lidé často hledali sílu a […]

Jelen v záři Měsíce

Jeden cizinec nám Vindům kdysi řekl: „Vy jste tak divocí, ale zároveň posedlí těmi vašimi tabu a čistotou, že se před svými hlavními modlami dokonce bojíte dýchat, abyste je neznečistili. Jiným pak dáváte přes oči a ústa zlatý šátek, aby neviděly vaše špatnosti.“ Jeho prohlášení je vskutku svérázné a ani se neobtěžoval vysvětlit, co podle […]

Dívka ve věži

„Už je čas,“ oznámila stařenka, „pojď, děvenko.“ Dívka měla obavy, i když věděla, že se nemá čeho bát. To se ví, že zlomové okamžiky v našich životech nás přeci jen trochu děsí. „Ach,“ povzdychla si dívka, „už aby to bylo za mnou.“ Ohlédla se, uhladila si své bílé šaty a začala si mnout ruce, na kterých […]

Krev a křemen

Kdysi dávno, na počátku věků, žili lidé klidně a spokojeně. Pečovali o své rodiny, lovili a sbírali nejrůznější lesní plodiny. Jejich život byl plný radosti, stejně tak ovšem i starostí. Údělem žen tehdy bylo starat se o své rodiny, vychovávat děti a udržovat zdraví a štěstí ve svých vesnicích. V těchto dávných časech jim ještě Příroda […]

Vrbová píšťalka

Jak jen veselé a smutné je být člověkem? Poslechněte si krátký příběh o tom, kolik dobrého a zlého se může stát, když neznáme sami sebe nebo svého milence. Jednoho krásného rána se mladík z vesnice procházel prosvětleným lesem, v kterém byla všude cítit vůně borového jehličí. Slunce zářilo a zlatožlutě zabarvovalo každý lesní kvítek, každý kousek stromové […]

Dům v horách

Všude to bouřilo, Nebe se zatáhlo tak temně, že se všem zdálo, jako by nastala hluboká noc. Blesky ukazovaly svoji moc, jež se modře projevovala na nespočtech mraků. A uprostřed toho všeho, na veliké skalnaté špici mezi vysokými horami, měl svůj domov původce tohoto zmatku. I samotný jezerní drak, jehož pohled by dokázal zabít zástupy […]

Vlčí pastýř

Byli jednou dva bratři, kteří bydleli v jedné malé vesničce mezi čtyřmi hlubokými lesy, jež ji obklopovaly ze všech světových stran. Pouze velmi úzkou cestičkou se bylo možné dostat na jeden vysoký kopec, kde bylo dostatek potravy pro pasoucí se dobytek. Bratři spolu měli dobré vztahy, často si vypomáhali a všemožně se podporovali. Jeden z bratrů se […]

Bouřka a Zmije

Jestli pak, milé děti, víte, proč má Zmije blesk na zádech? Kdysi dávno se totiž dostala moc vysoko na Zem a svým jedem a zradou lákala mnohé důvěřivce do pasti. To se nelíbilo Otci Nebi, Bouřnému Vidovi, který se okamžitě rozzuřil, načež bouřné mraky zahalily Oblohu široko daleko. Zmije se snažila prchnout a obratně unikala […]

Léčitel všeho

Jednoho dne přišlo k chaloupce místního léčitele asi deset žen s nemocnými dětmi, které velmi ošklivě kašlaly. „Pevně doufám, že to, co se o něm tvrdí, je pravda,“ řekla jedna žena, jež držela nemocné dítě v náručí, „že dokáže vše vyléčit a bohové jsou na jeho straně.“ „Také doufám,“ řekla druhá žena, která ani nebyla ze zdejší vesnice, […]

Zlá macecha

Obrázek: Marian Kaszuba Kdysi dávno v jedné malé vesničce bydlela moc pěkná dívenka se svým tatínkem. Žili šťastně a všichni ve vesnici je měli rádi, nicméně dívence chyběla maminka, která již před dávnou dobou zemřela. Dívka si často povzdychala nad tím, že se nemá komu svěřovat a že práce v domácnosti se jí hromadí. To víte, vztah […]

Velký lump

Nedaleko severního jezera, kam lidé již v dávných dobách rádi zašli, aby se dostali do hlubšího spojení s Přírodou a vyvážili své pocity, bydlel samotářský had. Měl vše, co každý v životě potřebuje, a nemusel se starat o přísun potravy, protože jídla bylo dostatek. Dědeček Příroda, Pravdy Vid, byl na něj skutečně velmi hodný. V jezeře byly dva malé […]

Stvořený jedlík

Kdysi dávno bydleli dva starší manželé v jedné malé vesnici, kolem níž se táhla dlouhá zlatem se lesknoucí pole. Manželé byli na sebe velmi hodní, ve všem si pomáhali a lidé z vesnice k nim chovali úctu. Avšak jejich srdce tížilo to, že neměli děti. To víte, že často pomáhali vychovávat ostatní děti z vesnice a ze svých vlastních […]

Vrána, co se spletla

Když začala zvířátka získávat barvu, Vrána chtěla být tím nejpestřejším ptáčkem ze všech. Vysnila si červená křidélka a zlatý zobák. Tehdy však každý musel projít zkouškou, aby dokázal, že si danou sílu zaslouží a umí ji správně použít. Stejně tak lidé, když chtějí být dobrými lovci, bojovníky, nebo i košíkáři, si musí úctu zasloužit. To […]

Zlodějský trpaslík

Jednou v zimě trávila Matka Země čas ve svém malém dřevěném domečku uprostřed hlubokého lesa. Ve světle ohně předla a zpívala si radostné písničky. Možná by se mohlo zdát, že měla dlouhou chvíli, ale nebylo tomu tak. V chaloupce s ní totiž byla její dcerka, Květinová Dívka, která jí ve všem pomáhala a starala se o ni. „Přilož […]

Pravá láska

„Láska přemáhá i bohy.“ – Seneca Obloha byla dočista zahalena bílými hustými mraky. Venku foukal studený Vítr, který odhaloval obnažené stromy a zvadlé rostliny. Nikde nebyla žádná zvěř, všude jen pusto, zima a chlad. Najednou se však mraky rozhrnuly a přinesly trochu pohybu do této napůl mrtvé krajiny. Pluly dál a dál, až se mezi […]

Boj o vládu nad kolem času

Vindové vždy věřili v jednu velmi zajímavou věc, které říkají koloběh. Na koloběhu je prý založena celá Příroda, bez něj by život nemohl být. Můžete si ho představit jako osmiramenné kolo, které se neustále otáčí v záplavě Vody a plamenu Ohně. Koloběh pohybuje silou světa, uvádí vše do pohybu. Listí na stromech se hýbe v poryvech Větru […]

Dva sousedé

Autor obrázku: Ján Vrabec Kdysi dávno, za třemi kopci a třemi tůňkami, žili dva sousedé na samotě poblíž jedné malebné vesničky. Jejich domečky stály u lesa napůl zapuštěné v Zemi s drobnými ohradami pro dobytek kolem nich. Jeden ze sousedů byl hodný a všem kolem pomáhal. Nikdy se nezdráhal nakrmit pocestné a vždy s úctou vzhlížel k babičkám a […]