Bůh Cenzorus

Je potřeba se smát … dokud to jde. Jednoho mlhavého dne mocný národ Říhanů hrdě dobyl životem se hemžící úrodnou krajinu zvanou Lesánie. Postavil všechny zde žijící dětinské barbary do latě a rozhodl se, že pro ně vytvoří nového boha, kterého by mohli uctívat. Všichni hlavní představitelé Říhanů se sešli vedle barbarského posvátného háje, aby […]

Konec Původních

Neznámý autor (asi pan Knovid z Knovíze od Kolovoze) Samole Kroke – Prudký Rozrazile! Kolik smutku bylo rozneseno, kolik krve bylo prolito? Při pohledu na větve stromů, ptám se, kdy se můj rod vrátí domů? Toraní Gru Wid – Hromový Bouřný Vid! Copak se jen přihodilo? Služebník boží má na svědomí muže jménem Lado (Lado). […]