Lucerna (Alois Jirásek)

Mlynář: „Nevzdám se té Lípy, protože je mým dědictvím po dědu a pradědu; je našeho rodu od nepaměti. Rostla staletí, a kdybych vám ji vydal, padla by chvilkou. A jak mohl bych dopustit, aby klesla poražena, aby padla její koruna, kdež ptactvo nocuje a spí a zpívá. A co pod ní, v jejím stínu, za […]

O znesvěcení posvátného háje

„Úplně zničíte všechna místa, kde pronárody, jež si podrobíte, sloužily svým bohům na vysokých horách i na pahorcích a pod každým zeleným stromem … Kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává hospodin, tvůj bůh, aby ses v něm usadil, že z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele města slovy: ‚Pojďme sloužit […]

Ze zahraničí: Hrdina Sétanta

Obrázek: J. C. Leyendecker Sétanta neboli „Znalec cest“ byl irský hrdina, známější pod svým zaslouženým jménem Cú Chulaind, ačkoli sám podle příběhů upřednostňoval své původní jméno. Už jeho narození bylo opředeno kouzly, znameními a narozením Hříbat, neboť jeho otcem byl sám zářivý bůh Lugh. Navzdory tomu však byl Sétanta ne zrovna vysokého růstu, měl tmavě […]

Kouzelné místo

Když uprostřed převážně bukového lesa narazíte na pěkný oltářovitý kámen, který je bukovým listím obklopený, a navíc se k vám dostaví velmi příjemný pocit, vůbec se našim předkům nemůžete divit, když o takových místech tajemně vyprávěli a představovali si, jak tam v noci chodí víly. 😉

Římské ztotožňování

Římané rádi ztotožňovali bohy okolních národů se svými vlastními, protože mezi některými povahovými rysy daných bohů nebo bytostí našli podobnosti. Takový přístup je jistě zajímavý, nicméně dochází ke značnému zjednodušování. Tak či onak jsem se nechal tímto jejich povyražením inspirovat a rozhodl se některé bytosti, které se pod různými označeními v různých příbězích na těchto stránkách […]

Ničení našeho dědictví

Pokud umíte anglicky a zajímáte se o minulost, můžete se podívat na následující video s velmi podrobnými zmínkami o historii Říma v době ničení původního náboženství a kultury. Z popisu videa: „Zničení pohanství bylo jedním z největších kulturních vandalismů v lidské historii. Století stará tradice, jejíž počátek je v době dávno před zaznamenanou historií, byla […]

Vztah ke krajině a jejímu dědictví

Každá krajina má svůj vlastní příběh, přesněji řečeno mnoho různých příběhů. Některé z těchto příběhů lze spatřit na první pohled, jiné jsou ukryté v lesních hlubinách nebo pod zemským povrchem. Některé se rády ukazují, jiné působí skrytě – skrytě, ale účinně. Pro mnohé z nás je porozumění těmto příběhům a rázu krajiny, ve které jsme vyrůstali nebo ve […]

Zajímavost o Lišce

V 19. století byla v Lužici zaznamenaná krátká pohádka o Lišce, která se (naoko) obrátila na křesťanství, nechala se pokárat za hříchy, bylo jí odpuštěno, a ona šla v mnišském přestrojení kázat víru ke Slepicím. Ty se k ní zezačátku stavěly podezřívavě, ale nakonec také uvěřily a chtěly své hříchy napravit – když se Lišky […]

Bezinky

Bezinky v medovině Po kvašení a přecezení Bezinky se začínají koupat v tekutém medu … je to sice trochu silnější lék, ale výborný při různých bolestech, slabostech, rýmě a potížích s dýchacími cestami. Už se těším, až zase červenočerně zbarví celou láhev tak, že to nepůjde umýt. 😀 Pokud zrovna nejste ze středu města, tak bezinek je […]

Irské pověsti

„A tři věci, které [Tuatha Dé Danann*] vyvyšovali nad všechny ostatní, byly pluh a Slunce a Líska.“ – z pověstí v Lebor Gabála Érenn podle překladu Lady Gregoryové „Tradice středověkého Irska se od středověké kultury v Británii a na kontinentě odlišuje velmi zřetelně. To je způsobeno několika významnými skutečnostmi, jejichž podstata spočívá v poměru mezi výchozím pohanstvím […]

Kdo je tradice?

„Sicharius řekl: ‚Není možné, aby křesťané a sluhové boží mohli uzavřít přátelství se psy!‘ Sámo pak na to odvětil: ‚Jestli vy jste boží sluhové a my jsme boží psi, i když vy stále proti němu jednáte, tedy nám je dovoleno trhat vás svými zuby!‘ I byl Sicharius vykázán ze Sámova dohledu. Když to Dagobertovi oznámil, […]

Publius Ovidius Naso

„Jakousi sladkou silou nás všechny k sobě poutá rodná zem, že na ni nikdy nemůžeme zapomenout.“ – Epistulae ex Ponto (dopisy z vyhnanství), Publius Ovidius Naso Obrázek: Adrien Thevenot „Často jsme si mezi stády hověli ve stínu stromů, spadlé listí a tráva lehátkem bývaly nám. Často jsme na seně též a na slámě leželi spolu, […]

Nepodceňujte moc tabu

„Poblíž chrámu byla slabě osvětlená prohlubeň, podobná jeskyni, zastřešená přírodním pemzovým kamenem, posvátná starému náboženství, kde kněží nahromadili dřevěné postavy pradávných bohů. Oni dva tedy vstoupili dovnitř, načež svatyni znesvětili zakázanou souloží. Posvátné podoby odvrátily své pohledy a Velká Matka s věžovitou korunou zaváhala, jestli má vrhnout ten proviněný pár do vod Styx: ale takový trest […]

Poslední paprsky Slunce

Přízračný jed srdce světa zaplavil, po Červené tepně pak k moři dorazil. Na nejsevernější výspě dálného ostrova, obklíčil poslední paprsky slunečního světla. V té zlaté záři stál Sluneční Hrdina, v rukou roh s medovinou, meč ze železa. S medovými vlasy na Nebi ve dne bdí, v noci pak na Koni lesem se prohání. Kdysi chránil celé srdce světa, ale […]

Njerozumitaj sej (ze sbírky Serbski směch)

Njerozumitaj sej – z Lužice (ze sbírky Serbski směch, sesbíral Pawoł Nedo) Holanski wowčer ćěrješe wowcy na pastwu. Přińdźe wjelk a wza jemu wowcu. Jako wowčer pozdźišo swojemu němskemu knježkej wo swojim njezbožu powědaše, nasta tute serbsko-němske rozrěčowanje: Wowčer: Knježe! Wjelk je mi wowcu wzał! Knježk: Wos! Wowčer: Pos nic ale wjelk! Knježk: Willst du […]

Každodenní život

Proč se lidé zajímají jen o války a o „významné“ události, když nejdůležitější je to, jak žijeme? Malý Lado se prudce vytrhl ze snu. Jemné světlo prostupující skrze otvory pod střechou prozrazovalo, že Slunce ze svého lesního domečku již začíná stoupat do jasně modré nebeské říše. Lado se dětsky pousmál a v jeho tmavě zelených očích […]

Citát z Babičky

Autor obrázku: Adolf Kašpar „Na jednom místě, je to srázná výše, stojí osamělý Smrk, je to starý strom, ratolesti jeho se z jedné strany chýlí nad hlubokou propastí, v jejíchž rozpuklinách sem a tam kapradí aneb kříček Jalovce roste, a v dole žene se potok přes skaliska a tvoří samé vodopády. Nevím sám, jak se […]

Přízraky na Koních

Lidé často přebírají způsoby toho, proti komu bojují. Obrázek: Johann Wilhelm Cordes Zdálky vypadala dřevěná pevnost, stojící uprostřed jezera, jako klidné místo, které se moc nelišilo od jiných ostrůvků pokrytých Rákosím. Všude kolem tohoto velkého jezera byly hluboké lesy, které však tichým šuměním varovaly před nadcházejícím nebezpečím. Nebezpečím, na které nebyl nikdo z místních navyklý – […]

Kåty mes ninka bejt? / Kdo má nevěstou bejt?

Následující písnička je přepisem svatebního popěvku, který ještě do novověku zpívali Polabští Slované, konkrétně Drevané. Jedná se o součást zvyku označovaného jako Ptačí svatba. Kåty mes ninka bejt? Česky / Czech: Kdo má nevěstou být/bejt? Polski / Polish: Kto ma panną młodą być? English / Anglicky: Who shall the bride be? Kåty mes ninka bejt? […]

Bída (od K. J. Erbena)

Bída – z Polska (ze sbírky Slovanské pohádky od K. J. Erbena) Vsuvka: V lidových tradicích se často vyskytuje pověšení, zaseknutí nebo zařezání ducha nemoci nebo neštěstí do stromu, dřívka či špalku, a to nejčastěji pomocí doprovodného zaříkání. Kdo pak škodlivého ducha omylem vysvobodí, přenese jeho vliv na sebe. Zchudlý hospodář měl hezkou dcerušku, kterou sobě […]

Stara liška (Serbske ludowe bajki)

„Nemáme s vámi nic společného. Otcovských zákonů se nevzdáme, jsme spokojeni se svým náboženstvím. U křesťanů jsou zloději, jsou lotři, kteří lámou nohy a oslepují. Křesťan vůči křesťanu se dopouští všech druhů zločinů i msty. Pryč s takovým náboženstvím!“ – obyvatelé Štětína, životopis Oty Bamberského podle Herborda, 12. století Stara liška – z Lužice (ze […]

W rjanej Łužicy

„To je jara šwarna wěcka!“ neskrýval jsem své nadšení, když jsem se koncem července rozhodl vydat na výlet po Lužici, kde stále navzdory všem příkořím žijí původní obyvatelé Lužičtí Srbové, a to jako národnostní menšina po boku Němců. Pocit nadšení brzy začal doprovázet i pocit tajemnosti. Uprostřed cesty do Lužice se totiž z mlhy vynořilo České […]

Liška v lidové tradici

Liška, nebo i záludný Lišák, vystupuje v nespočtu pohádek a příběhů. Lidová tradice venkova nám zachovala moc pěkný obraz chytré, důvtipné a především dětem pomáhající bytosti. Tento obraz je velmi silný například i na Sever od nás v lužickosrbských příbězích, kde je spolu s Vlkem Liška snad nejvíce zastoupeným zvířetem. Svědčí o tom i zapsaná píseň Polabských […]