Úvodní videa

Vážení přátelé, s radostí vám oznamuji, že jsou pro vás ke zhlédnutí připravena dvě krátká videa s jednoduchým úvodem k těmto stránkám. Doufám, že se vám budou líbit! První video se zabývá tím, co to vlastně lidové představy a „lidové fantasy“ jsou a kde má naše lidová tradice původ. Druhé video pak na tento původ tradice navazuje a […]

Pradávná bitva (archeologie)

Následující článek vypadá velice zajímavě – pradávná velkolepá bitva datovaná do doby bronzové v čase kultury popelnicových polí, zde do počátků lužické kultury, na jejím okraji a pomezí vlivu, navíc poblíž oblasti, kde o 2 000 let později stálo bájné slovanské hradiště Riedegost. https://21stoleti.cz/2017/05/24/kde-se-odehrala-jedna-z-nejvetsich-bitev-doby-bronzove/

Rozdílný pohled na stravu

„Obilí máte a ovoce, které svou tíhou sklání haluze k zemi, a na révě nalité hrozny; máte i rostliny sladké a takové, které se mohou zjemnit a změkčit v ohni … při tomto bohatství všeho, jež Země, ta nejlepší Matka, rodí, tebe snad těší jen žvýkati zuřivým chrupem žalostné kusy masa a řídit se Kyklópů mravem?“ […]

Stojmír a Bořivoj

Jakákoli podobnost s historickými či současnými postavami, událostmi a oblastmi je čistě náhodná. 😛 Pod vysokým Dubem, na vrcholu kopce, velmoži u ohně volí své zástupce: pro doby stálého míru Stojmíra vladyku, pro čas prudkých vojů Bořivoje vojvodu. Pak se však české řeky rozvodní, v zemi té Svatopluk již běsní, porazí schopného Bořivoje, v řetězech ho […]

Pýthagorás podle Ovidia

„Byl pak tu muž [Pýthagorás], jenž ze Samu pocházel, prchl však z něho před pány, tyranskou vládu měl v záští a z vlastní své vůle vyhnancem byl. Ten muž až k bohům pronikl v duchu, vzdáleným v končinách Nebes, a postřehl duševním zrakem všechno, co lidským očím kdy Příroda vzala a skryla. Když pak prozkoumal vše svou bdělou prací a duchem, […]

Kouzelné bylinky

Na ČT1 běžel velmi zajímavý díl pořadu Kouzelné bylinky, který je nyní ke zhlédnutí online. Pokud vás zajímají bylinky a trocha historie jedné z nejúžasnějších pohanských kultur světa, pak se rozhodně podívejte. I ostatní díly pořadu jsou velice pěkné, v některých je pak více bylin z naší zeměpisné oblasti. 🙂 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10744345634-kouzelne-bylinky/216562220450015-recko-zeme-bohu-a-bylinek/ Například díl o Růžích: […]

Citový život zvířat

„U ryb lze prokázat dokonce i hormon oxytocin, který u lidí upevňuje nejenom mateřské štěstí, nýbrž i lásku mezi partnery. Štěstí a láska u ryb? To alespoň v dohledné době nebude možné potvrdit, avšak proč ‚v případě pochybností’ vždycky argumentujeme ‚v neprospěch obžalovaného’? Věda se ohledně emocí u zvířat vyjadřovala negativně tak dlouho, až už se […]

Pálení ohňů

„Také Míla rozžal smolou napuštěné koště, hodě ho do hranice, která v malé chvíli vzplanula. Chasa začala výskat, každý uchvátil nasmolené koště, zapálil, a jak vysoko mohl, do povětří vymrštili křiče: „Leť, čarodějnice, leť!“ Pak seřadili se a začali s hořícími pochodněmi tance provádět, děvčata však držíce se za ruce a zpívajíce točily se kolem […]