Kouzlení corrghuineacht

V irských pověstech (například z Lebor Gabála Érenn) se vyskytuje velmi zajímavý způsob kouzlení: corrghuineacht neboli jeřábí/volavčí zaříkání. Při něm musí člověk stát na jedné noze, mít jednu ruku za zády a zavřené jedno oko. Takhle se vlastně ocitá mezi tímto a jiným světem, ze kterého čerpá sílu. Tuto pozici zaujali například bohyně Morrígan, Badb a […]

Irské a keltské právo

Naše západní civilizace je v zásadě založena na našem římském a řeckém dědictví, odkud získáváme názory na jedince, právo, umění a náboženství. Nicméně v Irsku Keltové pokračovali v rozvíjení své jedinečné kultury. Tento fakt měl zásadní dopad na způsob, jakým byla irská společnost organizovaná, konkrétně jak se vyvíjelo její právo. „Irský flath-fine nikdy neměl moc nad životem a […]

Citát: O keltských ženách

„Ještě než Keltové překročili Alpy a usadili se v té části Itálie, kterou nyní obývají, propukl mezi nimi strašný svár, který nebylo možné nijak usmířit a který nakonec vyústil v občanskou válku. Tu se vrhly jejich ženy mezi ozbrojená vojska, nechaly si vypravovat, kvůli čemu spor vznikl, a rozhodly a rozsoudily jej tak moudře, že mezi městy […]

Keltství a esoterika

„Keltství doznalo nesmírného rozmachu díky esoterickým hnutím. Řada studentů se ke keltologii dostala oklikou přes esoterickou literaturu. Pokud se esoterika provozuje jako koníček, může být zábavná a plná fantazie, bere-li se však vážně a její konstrukty se prohlašují za pravdu, pak může být nepříjemná, až nebezpečná. Mylné interpretace nasbíraných dat provázejí vědu po celé dějiny […]

Slavení slunovratu

Dnes 20. 6. 2017 je předvečer letního slunovratu, který nastane zítra ráno. Jedině v tuto noc je možné nalézt bájný kapradinový květ s kouzelnou mocí. Takže pokud ještě nejste znavení dnešním vedrem, hurá do lesů! My zmořenější to raději oslavíme doma posloucháním cvrlikání, pozorováním stmívání a jablečným vínem. 😃

Pro Ovidia

„V textu se v podstatě líčí zvláštní názorová výměna na téma, jak je uspořádán náš svět. Mongán [syn boha Manannána mac Lira; pravděpodobně převtělen Fionn mac Cumhaill] vykládá, jak poznal svět a jeho rozlohy on, když byl vychováván v božském světě, a nahlíží i do svých dřívějších zrození, na nichž dokumentuje obrovské proměny krajiny během staletí, a svatý Kolumba […]

Važme si Matky Země

Važme si Země a nezahřívejme ji více, než je potřeba, protože vše se nakonec stejně obrátí proti nám. 😉 „Hle, viz mé ožehlé vlasy, viz, co žhavého pýří mám na tvářích, co ho mám v očích! Toť tvá odměna pro mne, tu poctu mi za plodnost dáváš, za služby mé: že motyk a ruchadla zakřiveného snáším […]

Slunce a Keltové

„Archeologické doklady prozrazují, že ze všech přírodních jevů bylo obzvlášť Slunce vzýváno jako dárce životních sil, plodnosti a zdraví i jako útěcha mrtvým … Již od střední doby bronzové prehistorická společenství v téměř celé Evropě uctívala Slunce v podobě paprskovitého kola … V římskokeltském období byl sluneční bůh zobrazován s kolem, což prokazuje, že Keltové začali přijímat solární moc […]

Pověst o hadí koruně

Uprostřed Křivoklátských hvozdů nastalo svítání, Slunce nad korunami vysokých Dubů, Habrů a Buků osvětlovalo širé okolí. Hle, tu s šátečkem v ruce královský lovčí roklinou jde – v hlavě si přehrává radu od mudrce. Toho, jenž se v léčivých bylinách vyzná, který žije v osamělé chaloupce a téměř s nikým se nevídá. Tomu se svěřil ohledně svého snu. Miluje vroucně dceru […]