Knovid a Gripuid: Procházka jarním lesem s pány z Knovíze a z Gwyneddu

Ó, jak příjemná je ta lesní vůně! Nastalo jaro, na Habrech, Dubech, na Bucích a Jeřábech vyrašily světle zelené lístky, ještě měkké, poddajné a plné životadárné očišťující síly, která po dlouhé zimě znovu osvěží tělo až do morku kostí, do konečků všech prstů. Vzduch pročesává zelenající se keře, ptactvo trylkuje nespočtem zpěvů v naději, že si […]

Keltské ženy

„Od té doby pokaždé, když se Keltové radili o válce a o míru, činili tak společně se svými ženami a nechali je také rozhodovat své neshody se spojenci. Ve smlouvě s Hannibalem ženy ustanovily, že budou-li mít Keltové nějakou stížnost na Kartágince, budou rozhodčími kartáginští místodržitelé a velitelé v Hispánii, a budou-li mít stížnost Kartáginci na Kelty, […]

Žofínský prales

Žofínský prales je nejstarší národní přírodní rezervací na našem území a zároveň jedním z nejstarších chráněných území v Evropě. O ochraně pralesních porostů rozhodl 28. 8. 1838 tehdejší novohradský hrabě Jiří František August Buquoy: „Vzhledem k tomu, že lesy těchto vlastností budou známy brzy jen z historického líčení, rozhodl jsem se zachovat zmíněnou lesní část jako památník […]

Caesar

Když je ten apríl, povím vám zajímavý příběh. Jednou šel jeden Říman jménem Gaius Julius Caesar se svým doprovodem na výlet k nám do Hercynského pralesa. Vzali si s sebou otroky, svačinku začínající vajíčkem a končící jablkem, načež se jednoho krásného dne uvelebili ve stínu velikého Dubu, jehož kořeny se zvedaly do úchvatných výšek. V […]