Stopy Keltů u našich předků

Každý z nás má mezi svými předky po krajině, krvi a zvycích různé národy a zajímavé jedince, kteří v nás zanechali své stopy. Mezi takové předky jistě patří i tajemná kulturní a jazyková skupina označovaná jako Keltové, jejíž pravlast leží i na našem území. Pojďme se nyní společně ve stručnosti podívat na to, jak k nám tito dávní […]

Povstání

„Syn hraběte Siegfrieda z Walbecku, kronikář a merseburský biskup Dětmar napsal ještě za života Boleslava Chrabrého: ‚Jeho lid však třeba hlídat jako stádo dobytka a k užitku knížete ho podobně jako tvrdohlavého Osla možno přivést jen tvrdými tresty‘ … Rodící se šlechta nesnesla centralizační tendence ústřední knížecí moci a nastalá anarchie vyvrcholila lidovým povstáním hlavně venkovského lidu, […]