Jean Giono – Lesy proti suchu

Nádherně rozkvetlé kaštany mi připomínají dílo jednoho známého spisovatele, který se věnoval vztahu mezi lidmi a krajinou, jménem Jean Giono (30. 3. 1895 – 9. 10. 1970). Ten se celosvětově proslavil svým příběhem Muž, který sázel stromy (L’homme qui plantait des arbres). Je to příběh z dnešního pohledu důležitý, protože proti sobě staví suchou, vylidněnou krajinu […]

Jaký je původ názvu Vindové?

Původ názvu může souviset s italickým a keltským slovem „bílý“ (windos), praindoevropským „usilovat“ (wen-, tj. možná „bojovníci“) nebo „toužit“ (wenh-, tj. možná „rodina“). Podobná označení lze nalézt u různých kmenů dávné Evropy a pravděpodobně souvisí s velkým množstvím podobně znějících slov v původním praindoevropském jazyce (v ostrovním keltském a germánském zápise se často objevuje „i“, tj. vinidi, v latinském […]

Žabomyší válka

Žabomyší válka (Βατραχομυομαχία) je starořecký krátký příběh a satira na Homéra a jeho košatý básnický jazyk. Kromě vtipných narážek, například na homérskou důležitost původu hrdinů přes otce, děda, praděda atp., obsahuje i drobná zamyšlení. Pokud například existují bohové, proč by se vůbec měli zajímat o osudy nás lidí a našeho světa? Vždyť z jejich pohledu musí […]