„Tvoř pěkné příběhy.“ – Pravdy Vid k Ladovi

Delší příběhy a sbírky

PDF: Předkové po krajině, krvi a zvycích
Předkové po krajině, krvi a zvycích je souhrn příběhů, zamyšlení a popisů zajímavých míst, které mají spojitost s našimi pradědečky a prababičkami již od nejstarších dob. Tento souhrn popisuje stopy ukryté v krajině (archeologické „kultury“), naší krvi a bájeslovných představách s odkazy a poučeními pro dnešní dobu. Tato kniha je dostupná zde.

PDF: Přemysl – vladyka dávných dob (náhled do pohanských představ a zvyků našich pradědečků a prababiček)
Povídka o vladykovi Přemyslovi ukazuje, jak různorodá může být lidová tradice. Obsahuje náhled do představ a zvyků, které panovaly v pohanských časech. Jedná se o hrdinný příběh, jenž je doprovázen starostí o blízké a o krajinu kolem. Tato krátká kniha je pro čtečku dostupná zde.

PDF: Ladovid z Hor
Povídka o Ladovi z Hor a jeho dobrodružstvích, bitvách i milování, které působením bohů zažívá uprostřed lesnaté krajiny dávných časů. Kniha je pro čtečku dostupná zde.

PDF: Příběhy Vindů
Sbírka příběhů a pohádek Vindů, které vám budou připadat známé. Jsou rozděleny na naučné (včetně bajek a pouček), poznávací (pro život) a vážné (o původu bytí) příběhy. Kniha je pro čtečku dostupná zde.

PDF: Promluvy s bohy (krátký příběh o zvycích a krajině)
Promluvy s bohy je krátký příběh, ve kterém se představí pohled na svět založený na lidových zvycích a příbězích, vztahu ke krajině a úctě k předkům, a to společně se zamyšleními a barvitými popisy Přírody v průběhu roku. Příběh je volně inspirován básnickou skladbou Fasti/Kalendář od Publia Ovidia Nasa. Tato krátká kniha je pro čtečku, v PDF a k okamžitému čtení dostupná zde.

PDF: Příhody lidí z Beovinidis
Příhody lidí z Beovinidis je sbírka krátkých příběhů, ve kterých se prolíná minulost s přítomností. Všechny příhody si mezi sebou u studánky vypráví Lado z Hor a duch Margewid. S každou další příhodou a básní je patrné, že se týkají nás samotných, naší krajiny a přímo naší vlastní totožnosti, ve které se schovává tajemné volání po svobodě. Tato krátká kniha je pro čtečku dostupná zde.

PDF: Kmen bohů (od počátků do současnosti)
Kmen bohů je krátká kronika, kde se od počátků až po současnost prolíná popis událostí s příběhy o bájných bozích, jejich projevech v Přírodě a vzájemném vlivu na lidi, víly, zvířata a rostliny. Tato krátká kniha je pro čtečku dostupná zde.

PDF: O původu Vindů
Ucelený krátký soubor několika vybraných příběhů, příhod a básní, které se týkají mýtického původu národa Vindů. Příběhy jsou seřazeny časově od samého počátku až po konec a doplněny vysvětlivkami, které pomáhají zdůraznit jejich návaznost, lidové představy, kulturu a způsob myšlení Vindů.

Básně a příhody (krátké příběhy)

Níže si můžete ve formátu PDF stáhnout dostupné balíčky příhod nebo básní podle toho, jak se budou postupem času hromadit (každý soubor bude většinou obsahovat/obsahuje 9 příhod nebo básniček).

21
„Vyšli jsme ze stromů“

PDF: První příhody – Lúán Rélta
Od „Vindové po krvi“ po „Nečekaná návštěva“. Prvních devět příhod.

PDF: Druhé příhody – Lúán Rélta
Od „Na hranici“ po „Každodenní život“. Druhých devět příhod.

PDF: První básně – Lúán Rélta
Od „Dýka na stole“ po „Já jsem Leši“. Prvních devět básní.

PDF: Druhé básně – Lúán Rélta
Od „Hluk zvonů“ po „O půlnoci chodí panny“. Druhých devět básní.

Pokud vás nebaví číst, některé příhody, básně a příběhy jsou pro zajímavost načtené a dostupné jako audio nahrávka. Pro zobrazení všech nahrávek klikněte sem: https://www.vindove.cz/audio-nahravky-pribehu/

Na webu jsou dostupné příběhy, další příhody a básně (které nejsou součástí PDF) a záznamy v deníku. Pro informace o upraveném pravopisu klikněte sem.

Všechna práva vyhrazena. Elektronické rukopisy (PDF) jsou pod ochranou autorského práva a slouží pouze pro osobní použití. Rukopisy a všechny jejich součásti (obsah) je zakázáno jakkoli šířit.