když je svět vzhůru nohama …

Jednou šel Belonoš lesem hlubokým, tam potkal Kornona v listím dubovým.
„Ale, ale, Belone,“ pravil Kornonoš rohatý, „pročpak jsi dneska tak veselý?
Pročpak jsi dneska tak veselý?“

„Povím ti to, Kornone,“ odvětil Belonoš mladý, „mou milou pomuchlal někdo jiný!“
„Nechodila na bodláčí, jedla pouze Kopřivy. A tak nyní v našem domě budeme mít dva syny!
A tak nyní v našem domě budeme mít dva syny!“

Belonos and Kornonos (ditty)

when the world is upside down …

Belonos was once wandering through a deep forest. There in oak leaves he met Kornonos.
“Well, well, Belonos,” said horned Kornonos, “why are you so cheerful today?
Why are you so cheerful today?”

“I will tell you, Kornonos,” replied young Belonos, “someone else made love to my dear one!”
“She had not been picking Thistles, she had only eaten Nettles. So now we are going to have two sons in our house!
So now we are going to have two sons in our house!”