Ze stránky úryvky: Našinci se v jazyce (převážně nemytých) obyvatelů říše řeknou Beovinidi. První část slova je odvozena od jména potomků těch, kteří mluvili řečí předků, a druhá část od jména Vindů. Pokud byste tento název malinko upravili a vyslovili v řeči předků, znamenal by „bílá Kráva“. Území Našinců pak někteří obyvatelé z říše označují slovem Beovinidis podobně, jako se území Lužičanů označuje slovem Bójka.

beovinidis