Buky byly součástí původních lesů, které kdysi pokrývaly celou střední Evropu, kam jen oko dohlédlo. A byly to pestré lesy plné Dubů, Habrů, Bříz, Vlků, Zubrů, Medvědů, Lososů. Rozlehlé bučiny s ohromnými vysokými stromy a šumícími jemnými listy navíc vytvářely pocit posvátného klidu, což možná bylo inspirací pro středověké katedrály. V průběhu času a postupu křesťanské civilizace pak stromy zmizely a místo nich se vysazovaly například jen nepůvodní druhy Smrků, které vytvářely jednotvárné lesy skoro bez života, jen výnosné množstvím dřeva. Ostrůvky původních kdysi ohromných hvozdů je dnes možné spatřit v jádrech některých národních parků a chráněných krajinných oblastí.

buk