Drahomíra, Václav a Boleslav

Z knížky Meč proti Meči od Eduarda Štorcha: Když oba Pražané vešli, rozproudila se brzy vzrušená rozprava. „Král Jindřich opět krutě nastupuje proti Luticům a bědování ubohých doléhá až k nám,“ pověděl Bořita bez dlouhých okolků. „A náš kníže Václav jde slepě za Jindřichem a odpírá pomoci Luticům i Ratarům. Padnou-li však oni, přijdeme my na řadu!“ […]

Bořivoj (původ českých knížat)

Ilustrace: Jiřina Lockerová „Asi v roce 883 byl podle odhadu historika Dušana Třeštíka tento kníže Bořivoj při pobytu na Moravě pokřtěn arcibiskupem Metodějem. Můžeme předpokládat, že tento křest byl součástí ovládnutí Čech moravským vládcem Svatoplukem. Bořivoj po návratu postavil na svém rodovém Levém Hradci první křesťanský kostel v Čechách, zasvěcený sv. Klimentu. Nové náboženství, a především podrobení […]

Drahomíra

„Drahomíra pocházela z kmene Stodoranů, Polabských Slovanů sídlících tehdy kolem řek Havoly a Sprévy zhruba v oblasti nynějšího Berlína. Patrně byla knížecí dcerou. Historik Dušan Třeštík ji považuje za tetu knížete Havolanů Tugumíra, kterého v roce 928 zajal saský panovník Jindřich I. Ptáčník. Do Čech přišla v roce 906, zhruba ve svých šestnácti letech, když se provdala za Bořivojova […]