Dívky s ohněm v srdci

Čas Rozkvětu je mezi mladými velmi oblíbenou dobou, protože jedině ona umožňuje provedení některých velmi zajímavých obřadů. Příroda slaví plodnost, Mocný Vid objímá Květinovou Dívku a zeleň bují všude kolem. „Pánové,“ promluvil jeden mladík, který se právě vrátil z tajného pozorování, „hrad si postavily přímo uprostřed lesa nedaleko od nás. Moc práce si s tím nedaly, to […]

Kruté časy

Ó, Dunaji, k tobě se vrátíme! Už od dob nejstarších se Vindové setkávali s cizinci. Někdy přišel jeden a nabízel cizokrajné zboží. Jindy se jich zase z hlubokého lesa vynořila celá skupinka, která přišla sdílet své historky z cest nebo obchodovat. Co na tom, že jejich jazyku nikdo nerozuměl. Dokonce někdy kolem procházel celý zástup mužů, žen a […]

Únos

Kdysi dávno v jedné opravdu malé vesničce na okraji lesa žil chlapec se svou babičkou a dědečkem. Jako každý den i nyní museli oba odejít sbírat plody do lesů. „Buď tu hodný,“ řekli chlapci, když odcházeli, „a nikomu neotvírej. Kdyby se něco stalo, běž do domu tvého strýce.“ Chlapec souhlasil a slíbil, že si bude pokojně […]

Kouzelná studánka

Jedné noci uprostřed hlubokého lesa zasvítil Měsíc tak silně, až se zvířátka zastavila, aby se podílela na jeho mocné jemné síle, která ochraňuje. Jelen sklonil hlavu a mezi jeho parohy se objevila čistá studánka, v níž se odrážel svit Hvězd, jež zdobily Oblohu jako kapky rosy, které se za svítání lesknou na nekonečných zelenajících se pastvinách. […]

Had pomocníček

Jednoho dne nechala mladá maminka jako vždy svého čtyřletého syna doma a odešla pracovat na pole. Bydlela totiž na samotě a jen občas někdo z vesnice přišel na návštěvu. Neměla už nikoho, manžel jí zemřel v bitvě a o dalšího nejevila zájem. „Pojď bydlet k nám,“ říkali dobří lidé, „nebudeš se muset tolik namáhat a o výchovu tvého […]

Hrdina Svízlík

V dávných dobách za sedmero horami a devatero kopci stála malá vesnička, která byla obklopená čtyřmi hlubokými lesy. V té vesničce se v jednom malém domečku narodil chlapec. Narodil se snadno, protože lidé znali tajemství léčivých rostlin usnadňujících porod. Maminka i tatínek byli nadšení, když spatřili jeho usměvavou tvář. Druhý den ráno, když se otec probudil, spatřil, že […]

Hodný stařeček

Jednou ve vesničce za mlhami a zelenými kopci bydlely dvě sestry, jedna tatínkova, druhá matčina. Tatínkova dcera byla hodná a obětavá, v domácnosti musela dělat všechny práce a starat se o ostatní. Naopak její sestra byla líná a rozmazlená. Když se jí něčeho nedostávalo, všichni kolem se mohli přetrhnout, aby jí to obstarali. „Mám chuť na […]

Vlčí pomoc

Za devatero horami a sedmero řekami žil kdysi mládenec se svými dvěma bratry. Už před mnoha léty přišli o maminku, ale jejich tatínek a všichni ve vesnici se o ně náležitě postarali, aby vyrostli do síly, odvahy a důvtipu. Nicméně oba starší bratři našeho mladíka byli nezkušení a nezodpovědní. Často místo toho, aby splnili svůj […]

Živá a mrtvá voda

Kdysi dávno žili v jedné malé vesnici s dřevěnými domečky tři bratři. Dva z nich byli velmi lstiví, už od malička se spolčovali proti ostatním dětem, tropili jim naschvály a strašili je tak moc, až jeden chlapec málem duši vypustil. Naproti tomu byl jejich nejmladší bratr velmi hodný, o všechny se upřímně a s dětskou nevinností staral a […]

Rada tří bratrů

V jedné větší vesnici na úpatí hor žili dva šťastní manželé. Každé ráno chodili spolu vítat Slunce, ve dne muž pracoval na poli nebo vyřezával sošky, zatímco žena připravovala jídlo, léčila a prováděla prastaré obřady. Jednoho dne se ale muž začal divně chovat, motala se mu hlava a pořád ho něco táhlo pryč z vesnice. Vůbec nepřemýšlel, […]

Krása vztahů (Stadova vsuvka)

Občas může mít člověk pocit, jako by si z něj nějaké bytosti střílely. Kupříkladu jednou jeden podivínský léčitel, který žil schovaný hluboko v horách, prohlásil, že ve Hvězdách četl: „Žena by měla poslouchat muže, ale ve skutečnosti je to přesně naopak.“ Už je to dlouho, co jsme v tom přestali hledat nějaký hlubší smysl, protože to nemělo cenu. […]

Zpívání radosti

Mladí Vindové jsou velice plaší. Nikomu z nich ani nepřijde na mysl, aby svému milenci či milence projevoval lásku na návsi, kde je každý může spatřit. Náves je obecně velmi špatným místem k seznamování, zkoumání měkkosti kůže a milostnému laskání, a to i v době, kdy se noc zmocní vlády a široko daleko nikdo jiný není. Mnohem vhodnější […]

Hrátky lesů vladyky

Tento příběh není vhodný pro čtení dětem. Autor obrázku: Ján Vrabec Lovec Leši je záludný chlapík. V noci chodí po lese a sbírá duše mrtvých, ve dne jsou však jeho záměry docela jiného rázu. Zahlazuje stopy a vytváří falešné cestičky, na kterých pak dobří poutníci zabloudí a velmi obtížně se vracejí. Pokud si rodiče nehlídají své […]

Mluvící chuj

„Parohy nosí Vítěz a má je i Lovec, aby silní byli. Oběma jim je nasadila Květinová Dívka v době Rozkvětu. V době Rozkvětu!“ – dětská říkanka Žil byl jeden mladý Vind, který bydlil v krásné malé vesničce mezi kopci. Tamní obyvatelé byli velice pracovití a laskaví. Svědomitě obdělávali svá políčka a žádný jiný kmen nemluvil do […]