Pověst o hadí koruně

Uprostřed Křivoklátských hvozdů nastalo svítání, Slunce nad korunami vysokých Dubů, Habrů a Buků osvětlovalo širé okolí. Hle, tu s šátečkem v ruce královský lovčí roklinou jde – v hlavě si přehrává radu od mudrce. Toho, jenž se v léčivých bylinách vyzná, který žije v osamělé chaloupce a téměř s nikým se nevídá. Tomu se svěřil ohledně svého snu. Miluje vroucně dceru […]

Njerozumitaj sej (ze sbírky Serbski směch)

Njerozumitaj sej – z Lužice (ze sbírky Serbski směch, sesbíral Pawoł Nedo) Holanski wowčer ćěrješe wowcy na pastwu. Přińdźe wjelk a wza jemu wowcu. Jako wowčer pozdźišo swojemu němskemu knježkej wo swojim njezbožu powědaše, nasta tute serbsko-němske rozrěčowanje: Wowčer: Knježe! Wjelk je mi wowcu wzał! Knježk: Wos! Wowčer: Pos nic ale wjelk! Knježk: Willst du […]

Bída (od K. J. Erbena)

Bída – z Polska (ze sbírky Slovanské pohádky od K. J. Erbena) Vsuvka: V lidových tradicích se často vyskytuje pověšení, zaseknutí nebo zařezání ducha nemoci nebo neštěstí do stromu, dřívka či špalku, a to nejčastěji pomocí doprovodného zaříkání. Kdo pak škodlivého ducha omylem vysvobodí, přenese jeho vliv na sebe. Zchudlý hospodář měl hezkou dcerušku, kterou sobě […]

Stara liška (Serbske ludowe bajki)

„Nemáme s vámi nic společného. Otcovských zákonů se nevzdáme, jsme spokojeni se svým náboženstvím. U křesťanů jsou zloději, jsou lotři, kteří lámou nohy a oslepují. Křesťan vůči křesťanu se dopouští všech druhů zločinů i msty. Pryč s takovým náboženstvím!“ – obyvatelé Štětína, životopis Oty Bamberského podle Herborda, 12. století Stara liška – z Lužice (ze […]

Příloha B: Nejznámější jména některých bohů ve staré vindštině

O dávných bozích a jejich uctívání skoro nic nevíme. A používat jména, která odráží vývoj jazyka v 1., 9. či 12. století, a ještě podivně počeštěná a čtená s českým přízvukem, mi přijde zvláštní. Na začátku je potřeba zmínit, že každá vesnice, rod a jednotlivec upřednostňovali/upřednostňují jen určité jméno daného boha, popřípadě mohli použít nějaký […]

Příloha A: Poznámky k některým příběhům

„Staré příběhy nemají sloužit jako fakta, nýbrž především mají pomocí obrazů popsat sílu, která se na daném místě nachází. Měly by nám zároveň říci, jak k ní a ke svému životu máme přistupovat.“ Mnoho příběhů jsem byl nucen doplnit reáliemi (pozn. divné vědecké slovo, co znamená: skutečnostmi, věcmi) ze světa Vindů, protože bez nich by dnešní […]

Lovci a pastýři

V jedné známe vindské říkance se praví: „Kde bychom byli bez lovců a pastýřů? V domečku bez pilířů.“ Tato poučka velmi přesně vystihuje roli, kterou lovci a pastýři hrají. Podobnost v jejich přístupu je však velmi malá, dokonce by se dalo říci, že ve společnosti stojí proti sobě. Ovšem obě skupiny považují za svého ochránce Lovce, Hlavy Vida. […]

Křísníci a kováři

Křísníci a kováři se vyznačují tím, že jejich postup ve zlepšování se v daném povolání a jejich zkušenosti nejsou ověřovány staršími z vesnice, ale bytostmi z jiných světů. Také jsou všichni blíže spojeni s Mocným Videm, patronem jejich povolání. Tímto však podobnost mezi křísníky a kováři končí. Způsob života křísníků je rozhodně jeden z nejstarších, prý ho založilo samo Slunce, […]

Léčitelé, vyháněči a bojovníci

Léčitelé patří k nejváženějším lidem síly, protože dokáží uzdravovat a přinášet štěstí. Jejich práce je velice náročná a vyžaduje veliké sebeobětování, půst a schopnost odpírat si požitky, které nejsou v souladu s léčitelskými obřady. Proto se lidé ve vesnici ujišťují, že léčitelům nic nechybí, mají plno dobytka, jídla, nejlepších nádobek a dům, jehož velikost i umístění je v souladu […]

Lidé síly

Už od počátků Příroda, její bohové, stromy, zvířátka a ostatní rádi předávali svoji sílu člověku, pokud pro něj byla v daném životě potřebná. Člověk pak mohl sílu získat skrze návštěvu posvátného místa, obřad dospělosti, sen, vidění, zkrátka cokoli, co mu umožnilo být s Přírodou ve spojení. Jsou zde síly slabší a síly silnější, některé dokonce získáváme jen […]

Víly a lidé

V dobách, kdy lidé poprvé vylezli ze stromů, s nimi víly začaly žít bok po boku. Učily je, jak mají léčit, lovit, bojovat a pěstovat plodiny. Vysvětlily jim, jak mají stavět přístřešky a jaký je jejich význam. Kromě toho je učily, jak mají žít s Přírodou, jak se mají očišťovat, a dokonce je i naučily stavět podzemní […]

Pomoc zvířat a rostlin

„Ale ten dávný věk, jejž sami jsme nazvali zlatým, toliko stromů plody a rostlinstvem ze Země vzešlým docela šťastným se cítil a ústa si netřísnil krví. Pernatci za oněch dob si létali bezpečně vzduchem, Zajíc, prost vší bázně, se proháněl uprostřed polí, v liché důvěřivosti se nechytla na háček ryba. Bez nástrah bývalo všechno a […]

Sluneční Kohout

„Když bylo obilí sklizeno a vegetační období se chýlilo ke konci, dostál Kohout své povinnosti. Ukrýval se pod posledním snopem, kde sbíral sílu pro nové žně. Tento snop byl ženci ozdoben kvítím a stuhami. Přitom pokřikovali: ‚Dnes máme Kohouta!‘ Muži si připínali kytice z klasů, děvčata vila žňové věnce a korunu. Potom se vydatně slavilo.“ – […]

Vindové

A když rody Vindů z proudu vyšly, Slunce zazářilo všemi paprsky a Zemi tuhé chlady opustily! Stromy nový život pocítily, obilím se srdce rozbušila, Labutě přinesly bílé odění, do říše předků žárem mrtvé dopravily – ať žije čas nového života! A jak dlouho se Vindové v proudu topili? To nikdo neví. Vždyť tisíc a jedna […]

Zrození lidstva

„Vyšli jsme ze stromů“ Když se Příroda utvářela a z Vod Země se působením nebeského Ohně vynořily kameny, stromy, rostliny, zvířata a další bytosti, zbývalo ještě obsloužit poslední duše, ty nejméně zkušené, které do Přírody přišly proto, aby se učily a chránily ji. Takový byl jejich společný úděl, samozřejmě pak každý měl navíc svůj vlastní. Někdo […]

Veliká bitva

Jak již víme, zákony Přírody jsou vepsány ve Hvězdách. Je tam mimo jiné napsáno, jak se mají střídat roční období a vlády bohů, jaké rostliny mají v určitý čas růst a jak se mají bytosti včetně lidí chovat. Ke čtení Hvězd musí být mysl otevřená, zkoumající a přirozená. Když se tyto zákony porušují, koloběh se […]

Bytosti z mezisvěta

Ve světě Vindů nejsou věci zdaleka tak jednoznačné, jak bychom si je přáli mít. Příkladem jsou bytosti z mezisvěta, které žijí mezi Matkou Zemí a Otcem Nebem. Pohybují se vzduchem s prazvláštním šumem a ladností. Jmelí je jednou takovou bytostí, která v sobě drží velmi mocnou dobrou sílu Přírody. Roste na vysokých stromech, Dubech a Lískách. Vždycky jsou […]

Pravda, Křivda a měniči

Na samém Počátku začal pokřivený Křivdy pán, vládce špatných sil ze zlého světa, napodobovat svým zčernalým kladivem práci Dědečka Přírody, Pravdy Vida. Jeho práce však byla nepřirozená, a tak vytvářela jen špínu a netvory. Porušení zákonů Přírody stvořilo věci, které jen ničily a požíraly vše živé včetně člověka. Tak například vznikl i špinavý, černý a […]

Strážci světů

Časem začali do nově stvořených světů Přírody přicházet vetřelci z neznáma, kteří byli závistiví a pro ducha jedovatí. Začalo být tedy potřeba před nimi nově vzniklé a v kruhu se otáčející Stvoření ochraňovat. Nejzapálenější ze všech strážců byl Lovec, Hlavy Vid, který měl hlídat hranice světů, poklady Země v podobě draka a především nitky času. Je pravda, že […]

Víly a trpaslíci

Když už svět oplýval životem, řeky se jen blyštěly čistou vodou a ptáčkové zpívali své svatební písně, rozhodli se do Přírody vstoupit poslední z duší, které měly za úkol ochraňovat Matku Zemi a učit se moudrosti, kterou naneštěstí neoplývaly tolik jako zvířata, rostliny, keře, stromy a kameny. Pravdy Vid se domluvil se stromy, které souhlasily, že […]

Zvířátka a jejich zástupci

Někteří duchové, mezi nimi i Liška a Vlk, se toužili stát více pohyblivými, rozproudit pohyb síly v nově vznikající Přírodě. Tak se zásahem Pravdy Vida, Nebe a Země začaly některé moudré rostlinky pohybovat. Kořínky a větvičky se začaly měnit v ruce a nohy, celá bytost se rozpohybovala a začala získávat odlišný tvar. V tu chvíli počali duchové zvířátek […]

Kameny, stromy a Květena

Říká se, že ti nejmoudřejší prvotní duchové nad námi dlí každý den. Ze začátku se ale prý jen pohybovali vzduchem Přírody a pomáhali Pravdy Vidovi v jeho práci. Někteří z nich však chtěli být přímou součástí všeho živého. „Chceme získat tvar, aby nás ostatní viděli a věděli tak, že jsme to my, kdo pomáhá Přírodu udržovat,“ pravil […]

Různé světy Přírody

„Ať to byl kdokoli z bohů, jenž utřídil směsici hmoty: rozťav ji tak a rozťatou spořádav do článků světa, jal se pak nejprve sbalovat Zem v tvar veliké koule, aby tak ze všech stran se jevila docela stejnou.“ – Proměny (I. kniha), Publius Ovidius Naso Celá Příroda je jedna velká pavučina protkaná různými světy. Tato pavučina je […]