O spojení dvou

Jaký by to byl ale život, kdyby se v něm dva lidé nedrželi za ruce? To by Pravdy Vid, který vlastní kladivo Přirozenosti a Rovnováhy, nikdy nedovolil. Vždyť ihned, co Matka Země a Otec Nebe, Bouřný Vid, poznali jeden druhého, milostně se se slzami v očích objali. Stejně tak Mocný Vid ani jeho bratři nezůstali sami. Květinky […]

O třech bratrech

Ještě před tím, než počal na Zemi vznikat život, přemýšlel Pravdy Vid jak učinit Zemi více plodnou. Najednou ho napadlo, že je potřeba do vod Země přimíchat více nebeského světla, ale ne ledajakého, takového, které bude čisté a silné a které by odráželo jeho vlastní záměry, jeho vlastní povahu, která, jak víme, byla velmi laskavá. […]

O rodu a účelu

Když Dědeček Příroda, Pravdy Vid, začal spolu s Nebem a Zemí vytvářet na světě život a prostupovat každý nový lísteček svým dechem, přemýšlel, komu předat své hlavní síly, aby on sám nemusel všechnu prvotní práci oddřít. Pomáhaly mu duše, tak jim předal svého ducha a s ním i sílu, čímž mohly různé bytosti konat tvořivou i ničivou […]

O povodni

„Tři životy člověka, jeden život Jelena. Tři životy Jelena, jeden život Dubu.“ – prastaré přísloví Na počátku byla celá Země zalita vodou. Všude, kam se jeden podíval, našel jen modré vlny. Ty vlny skákaly sem a tam a snažily se bezvýsledně najít břeh. Vody byly plné chtíče, plné možností. Když už bylo jejich hledání bezvýsledné, […]

O těch jiných

„Kdysi dávno,“ řekl dědeček, načež ukázal na krajinu kolem sebe, „tady všude byly jen Oheň a Voda, mezi nimi pak chtíč a tma.“ Dědeček přivřel oči. „Jistě si dovedeš představit,“ pokračoval, „jak to všude muselo vřít a bouřit. Oheň a Voda se chtěly dotknout, ale nemohly. Ve tmě a chtíči byly jen možnosti, které vytvářely všelijaké […]

Dívky s ohněm v srdci

Čas Rozkvětu je mezi mladými velmi oblíbenou dobou, protože jedině ona umožňuje provedení některých velmi zajímavých obřadů. Příroda slaví plodnost, Mocný Vid objímá Květinovou Dívku a zeleň bují všude kolem. „Pánové,“ promluvil jeden mladík, který se právě vrátil z tajného pozorování, „hrad si postavily přímo uprostřed lesa nedaleko od nás. Moc práce si s tím nedaly, to […]

Kruté časy

Ó, Dunaji, k tobě se vrátíme! Už od dob nejstarších se Vindové setkávali s cizinci. Někdy přišel jeden a nabízel cizokrajné zboží. Jindy se jich zase z hlubokého lesa vynořila celá skupinka, která přišla sdílet své historky z cest nebo obchodovat. Co na tom, že jejich jazyku nikdo nerozuměl. Dokonce někdy kolem procházel celý zástup mužů, žen a […]

Únos

Kdysi dávno v jedné opravdu malé vesničce na okraji lesa žil chlapec se svou babičkou a dědečkem. Jako každý den i nyní museli oba odejít sbírat plody do lesů. „Buď tu hodný,“ řekli chlapci, když odcházeli, „a nikomu neotvírej. Kdyby se něco stalo, běž do domu tvého strýce.“ Chlapec souhlasil a slíbil, že si bude pokojně […]

Kouzelná studánka

Jedné noci uprostřed hlubokého lesa zasvítil Měsíc tak silně, až se zvířátka zastavila, aby se podílela na jeho mocné jemné síle, která ochraňuje. Jelen sklonil hlavu a mezi jeho parohy se objevila čistá studánka, v níž se odrážel svit Hvězd, jež zdobily Oblohu jako kapky rosy, které se za svítání lesknou na nekonečných zelenajících se pastvinách. […]

Had pomocníček

Jednoho dne nechala mladá maminka jako vždy svého čtyřletého syna doma a odešla pracovat na pole. Bydlela totiž na samotě a jen občas někdo z vesnice přišel na návštěvu. Neměla už nikoho, manžel jí zemřel v bitvě a o dalšího nejevila zájem. „Pojď bydlet k nám,“ říkali dobří lidé, „nebudeš se muset tolik namáhat a o výchovu tvého […]

Hrdina Svízlík

V dávných dobách za sedmero horami a devatero kopci stála malá vesnička, která byla obklopená čtyřmi hlubokými lesy. V té vesničce se v jednom malém domečku narodil chlapec. Narodil se snadno, protože lidé znali tajemství léčivých rostlin usnadňujících porod. Maminka i tatínek byli nadšení, když spatřili jeho usměvavou tvář. Druhý den ráno, když se otec probudil, spatřil, že […]

Hodný stařeček

Jednou ve vesničce za mlhami a zelenými kopci bydlely dvě sestry, jedna tatínkova, druhá matčina. Tatínkova dcera byla hodná a obětavá, v domácnosti musela dělat všechny práce a starat se o ostatní. Naopak její sestra byla líná a rozmazlená. Když se jí něčeho nedostávalo, všichni kolem se mohli přetrhnout, aby jí to obstarali. „Mám chuť na […]

Vlčí pomoc

Za devatero horami a sedmero řekami žil kdysi mládenec se svými dvěma bratry. Už před mnoha léty přišli o maminku, ale jejich tatínek a všichni ve vesnici se o ně náležitě postarali, aby vyrostli do síly, odvahy a důvtipu. Nicméně oba starší bratři našeho mladíka byli nezkušení a nezodpovědní. Často místo toho, aby splnili svůj […]

Živá a mrtvá voda

Kdysi dávno žili v jedné malé vesnici s dřevěnými domečky tři bratři. Dva z nich byli velmi lstiví, už od malička se spolčovali proti ostatním dětem, tropili jim naschvály a strašili je tak moc, až jeden chlapec málem duši vypustil. Naproti tomu byl jejich nejmladší bratr velmi hodný, o všechny se upřímně a s dětskou nevinností staral a […]

Rada tří bratrů

V jedné větší vesnici na úpatí hor žili dva šťastní manželé. Každé ráno chodili spolu vítat Slunce, ve dne muž pracoval na poli nebo vyřezával sošky, zatímco žena připravovala jídlo, léčila a prováděla prastaré obřady. Jednoho dne se ale muž začal divně chovat, motala se mu hlava a pořád ho něco táhlo pryč z vesnice. Vůbec nepřemýšlel, […]

Krása vztahů (Stadova vsuvka)

Občas může mít člověk pocit, jako by si z něj nějaké bytosti střílely. Kupříkladu jednou jeden podivínský léčitel, který žil schovaný hluboko v horách, prohlásil, že ve Hvězdách četl: „Žena by měla poslouchat muže, ale ve skutečnosti je to přesně naopak.“ Už je to dlouho, co jsme v tom přestali hledat nějaký hlubší smysl, protože to nemělo cenu. […]

Zpívání radosti

Mladí Vindové jsou velice plaší. Nikomu z nich ani nepřijde na mysl, aby svému milenci či milence projevoval lásku na návsi, kde je každý může spatřit. Náves je obecně velmi špatným místem k seznamování, zkoumání měkkosti kůže a milostnému laskání, a to i v době, kdy se noc zmocní vlády a široko daleko nikdo jiný není. Mnohem vhodnější […]

Hrátky lesů vladyky

Tento příběh není vhodný pro čtení dětem. Autor obrázku: Ján Vrabec Lovec Leši je záludný chlapík. V noci chodí po lese a sbírá duše mrtvých, ve dne jsou však jeho záměry docela jiného rázu. Zahlazuje stopy a vytváří falešné cestičky, na kterých pak dobří poutníci zabloudí a velmi obtížně se vracejí. Pokud si rodiče nehlídají své […]

Mluvící chuj

„Parohy nosí Vítěz a má je i Lovec, aby silní byli. Oběma jim je nasadila Květinová Dívka v době Rozkvětu. V době Rozkvětu!“ – dětská říkanka Žil byl jeden mladý Vind, který bydlil v krásné malé vesničce mezi kopci. Tamní obyvatelé byli velice pracovití a laskaví. Svědomitě obdělávali svá políčka a žádný jiný kmen nemluvil do […]

Sporýš

Čtyřlístek kouzelných léčivek: Jmelí, Sporýš, Plavuň, Rozrazil. Nejzáhadnější tajemství jsou ta, která k nám přichází nečekaně, jako jedna rostlinka, která má ráda teplo, ale její moc vyniká v noci. Kdysi dávno šel totiž jeden mladík na procházku do lesů, a tam u jedné louky uviděl tuto rostlinku, které dnes říkáme Sporýš. Mladík pocházel z pradávného léčitelského rodu a […]

Třezalka

Byl jednou jeden Vind, který žil v malé vesničce, jež byla obklopena zalesněnými kopci. Po rodičích zdědil domeček a těšil se všeobecné úctě, protože byl opravdu skvělý košíkář a také vyrobit zdobenou hliněnou misku mu nedělalo žádný problém. Avšak v jeho domečku nebylo něco v pořádku. Skoro každý den k němu přicházely podivné sny, v nichž viděl malé a […]

Kopřiva

„S radostí často slýchám, kolik lidí poznalo léčivé účinky Kopřivy na vlastním těle. Nedávno mi tak jedna paní napsala, že celé měsíce pila denně kopřivový čaj. Nejenže navzdory každodenní těžké práci pozbyla jakoukoli vyčerpanost a únavu, zmizelo i hnisající kuří oko, které jí způsobovalo bolesti vystřelující až do stehna, k jehož léčbě se však kvůli pracovnímu vytížení […]

Pelyněk

Někdy na počátku byli první lidé sužováni zlými duchy a nočními můrami. Různé nemoci přišly a bez rozdílu věku braly četné oběti. Nevysvětlitelné nehody byly na denním pořádku. Lidé si zoufali a nikdo nevěděl co dělat. Proto se rozhodli svolat schůzi starších v oblasti, která byla pokrytá sopečnými horami, kde lidé často hledali sílu a […]

Jelen v záři Měsíce

Jeden cizinec nám Vindům kdysi řekl: „Vy jste tak divocí, ale zároveň posedlí těmi vašimi tabu a čistotou, že se před svými hlavními modlami dokonce bojíte dýchat, abyste je neznečistili. Jiným pak dáváte přes oči a ústa zlatý šátek, aby neviděly vaše špatnosti.“ Jeho prohlášení je vskutku svérázné a ani se neobtěžoval vysvětlit, co podle […]

Dívka ve věži

„Už je čas,“ oznámila stařenka, „pojď, děvenko.“ Dívka měla obavy, i když věděla, že se nemá čeho bát. To se ví, že zlomové okamžiky v našich životech nás přeci jen trochu děsí. „Ach,“ povzdychla si dívka, „už aby to bylo za mnou.“ Ohlédla se, uhladila si své bílé šaty a začala si mnout ruce, na kterých […]

Krev a křemen

Kdysi dávno, na počátku věků, žili lidé klidně a spokojeně. Pečovali o své rodiny, lovili a sbírali nejrůznější lesní plodiny. Jejich život byl plný radosti, stejně tak ovšem i starostí. Údělem žen tehdy bylo starat se o své rodiny, vychovávat děti a udržovat zdraví a štěstí ve svých vesnicích. V těchto dávných časech jim ještě Příroda […]

Vrbová píšťalka

Jak jen veselé a smutné je být člověkem? Poslechněte si krátký příběh o tom, kolik dobrého a zlého se může stát, když neznáme sami sebe nebo svého milence. Jednoho krásného rána se mladík z vesnice procházel prosvětleným lesem, v kterém byla všude cítit vůně borového jehličí. Slunce zářilo a zlatožlutě zabarvovalo každý lesní kvítek, každý kousek stromové […]

Dům v horách

Všude to bouřilo, Nebe se zatáhlo tak temně, že se všem zdálo, jako by nastala hluboká noc. Blesky ukazovaly svoji moc, jež se modře projevovala na nespočtech mraků. A uprostřed toho všeho, na veliké skalnaté špici mezi vysokými horami, měl svůj domov původce tohoto zmatku. I samotný jezerní drak, jehož pohled by dokázal zabít zástupy […]