Jaro na Křivoklátsku

„Stalo se něco, co bylo více než šťastnou náhodou, byl to skoro zázrak. V druhé polovině 19. století, v době, kdy byly zničeny bukové porosty Brd a přeměněny skoro všechny české lesy na smrkové monokultury, zůstalo kopcovité pásmo křivoklátských lesů v mnoha úsecích jen málo dotčeno. Kdo mohl, odešel z chudých vesnic pěstovat chmel na Rakovnicko, ale hlavně do […]

Úvodní videa

Vážení přátelé, s radostí vám oznamuji, že jsou pro vás ke zhlédnutí připravena dvě krátká videa s jednoduchým úvodem k těmto stránkám. Doufám, že se vám budou líbit! První video se zabývá tím, co to vlastně lidové představy a „lidové fantasy“ jsou a kde má naše lidová tradice původ. Druhé video pak na tento původ tradice navazuje a […]

Selská kněžna

Známá báseň ve středověké češtině z Kroniky tak řečeného Dalimila, počátek 14. století. Autor obrazu: František Ženíšek Kněz Ołdřich o Postołoprtiech łovieše. Sta sě, když skrzě jednu ves jedieše, uzřě, že sedlská dievka na potocě stáše, bosa i bez rukávóv rúcho práše. A sedlka krásna velmi bieše, a k tomu ovšem stydlivé nravy jmieše. Počě […]