„Houbami posedlí Češi a Slováci mají jako většina Slovanů k houbám zvláště blízký vztah. Není tedy divu, že za vůbec největší evropský exemplář pýchavky byla dlouho považována ta, která byla nalezena v severních Čechách: podle autorů Svrčka a Vančury měl parádní kousek nalezený v roce 1955 obvod 212 centimetrů, vážil 20,8 kilogramu a byl 15 dní starý.“ – Tajný život hub, Robert Hofrichter

Na fotografii je řecká stéla z let cca 470-460 př. n. l., která byla nalezena ve městě Farsala v jižní Thesálii. Originál je k vidění v pařížském Louvru pod názvem L’Exaltation de la Fleur.