„Budu děkovat bohu, až opět budu mezi svými a sedět třebas někde na Vysoké v lese.“
– Antonín Dvořák, 1895 (ke konci pobytu v Americe)