Dne 11. června 1827 byla katolickou církví na index zakázaných knih
zařazena „Kritika čistého rozumu“ od Immanuela Kanta.

Jdeme spolu na louku k voňavému lesu plném Květeny a mladých stromků,
lehneme si k Lískám a splynem v jednoho v tanci deště.

Cítím tě, ty zas mě, hladím tě, laskáš mě,
nemyslím, a přesto vím, že jsem.

Jeden Francouz nepoznal spojení dvou těl, dotek Větru, šum lístečků,
mezi Lískami nebyl v objetí milostném.

Cítím tě, ty zas mě, hladím tě, laskáš mě,
nemyslím, a přesto vím, že jsem.

Jeden Francouz prohlásil, že jen mozku část spojuje s duší, dokonalou,
avšak kapky deště stále zdobí mou tvář, duchaplnou!

Cítím tě, ty zas mě, hladím tě, laskáš mě,
nemyslím, a přesto vím, že jsem.

My oba teď cítíme, že Příroda je živá, stromy k nám mluví, řeky šeptají,
ptáčci písně pějí, vzduch deštěm voní jak život sám.

Cítím tě, ty zas mě, hladím tě, laskáš mě,
nemyslím, a přesto vím, že jsem.

Kdybych byl v kůži Francouze, asi bych také plácal blbosti, ničil Evropu,
avšak já nejsem on, jsem zde s tebou, mé rty na tvých.

Cítím tě, ty zas mě, hladím tě, laskáš mě,
nemyslím, a přesto vím, že jsem.

Cítím tě, ty zas mě, hladím tě, laskáš mě,
nemyslím, a přesto vím, že jsem.
Nemyslím, a přesto vím, že jsem.

I feel, therefore I am

We are walking together to the meadow next to a sweet-scented forest full of Flora and young trees,
we are going to lie down near the Hazel trees and merge into one person in a rain dance.

I feel you and you feel me, I am fondling you, you are caressing me,
I do not think and yet I know that I am.

One Frenchman did not experience the connection of two bodies, the touch of the Wind, the rippling of leaves,
among Hazel trees he was not in an amorous embrace.

I feel you and you feel me, I am fondling you, you are caressing me,
I do not think and yet I know that I am.

One Frenchman proclaimed that only a part of the brain connected with the soul, a perfect one,
however the raindrops are still decorating my face, full of spirit!

I feel you and you feel me, I am fondling you, you are caressing me,
I do not think and yet I know that I am.

We both now feel that the Nature is alive, the trees are talking to us, the rivers are whispering,
the little birds are singing songs, the air smells of rain like the life itself.

I feel you and you feel me, I am fondling you, you are caressing me,
I do not think and yet I know that I am.

If I were in the Frenchman’s skin, I would probably also be making bullshits, destroying Europe,
however I am not him, I am here with you, my lips on yours.

I feel you and you feel me, I am fondling you, you are caressing me,
I do not think and yet I know that I am.

I feel you and you feel me, I am fondling you, you are caressing me,
I do not think and yet I know that I am.
I do not think and yet I know that I am.