„Z takových pozorování se zrodila medicína a sama Příroda připravila pro nás léky bez výloh vlastně již v naší potravě. Leč lstivost člověka a zištné vynálezy vymyslily ty mastičkárny, kde se každému za peníze zaručuje život. V tu chvíli se vychvalují roztodivné směsi a dryjáky. Indie a Arábie se po celém světě vynášejí reklamou. Dnes se na vřídek vozí lék až od Rudého moře, i když by stačilo i tomu nejchudšímu držet střídmější dietu. Ale kdyby si každý utrhl na své zahrádce bylinku anebo si našel kousek proutku, byl by konec s celou touhle ‚medicínou‘. Takto právě ztratil římský národ své staré mravy a stálým vítězením jsme byli poraženi. Ano, tam jsme se dostali!“
Naturalis Historia (XXIV. kniha; „Léky z lesních stromů“), Plinius starší

Pomaličku nastávalo období tepla. Sluneční Hrdina s Květinovou Dívkou rozbíjeli led v řekách, pobíhali po lesních mýtinách, ulehali spolu do Svízele a přinesli takovou úrodu obilí a medu, až to celou Přírodu překvapilo. Lidé volali: „Ať žije Sluneční Hrdina, Vítěz a Dárce! Ať ho provází jeho věrný kouzelný Bělouš!“ Zdobili se květinami a přenechávali větší slovo ženám. Možná se vám tohle všechno zdá jako krásný a poněkud kýčovitý čas, ale skutečnost byla přeci jen trochu jiná. Po tom všem, co se odehrálo, i po těch křivdách, co lidé způsobili, skončil stříbrný věk a nastala doba bronzu – a nyní se nejedná pouze o přirovnání, nýbrž také o skutečný bronz. Pravidelně již docházelo k potyčkám, při kterých se lidé navzájem zabíjeli. Stavěli složitější domy, dělali složitější nástroje, a to za pomoci kovů vykořistěných ze Země, v tomto případě za pomoci bronzu skládajícího se z mědi a cínu. Ve svých snech lidé viděli zbraně bohů a pokoušeli se je napodobovat tak, jak zatím dokázali. Některé z nich používali k zabíjení, jiné jako nástroje, ještě jiné k úctě bohů a k přinášení obětin. Něco z toho se různým bohům zamlouvalo, něco naopak vůbec ne. Lidé často prováděli krvavé lidské oběti, velmi propracované, aby přesměrovali sílu daného jedince do síly úrody a zachovali tak život rodu, život kmene jako celku.

Nicméně to bylo právě v tomto čase, kdy se na zemském povrchu z vůle bohů objevil jeden lid, národ, který v této době bronzu dokázal v srdci světa vykouzlit nádhernou a jedinečnou podobu zlatého věku.

Zpět na obsah