„Západní část římské říše takové štěstí jako Byzanc neměla. Zaplavili ji Germáni, kteří zcela rozvrátili dokonale fungující správní i hospodářský systém země. Vznikala izolovaná germánská království, ale většina z nich měla jepičí život. Spolu s mocenským úpadkem šlo ruku v ruce vojenské násilí a chaos. Jedinou silou, která si udržela správní strukturu a současně uchovala zlomky antické vzdělanosti, byla křesťanská církev. Zatímco panovníci válčili o moc, církev si postupně podmaňovala myšlení lidí.“ – Intimní historie od antiky po baroko, Vlastimil Vondruška


Autor obrázku: Karl Pavlovič Brjullov