Vraždu všech vražd spáchali,
nejen jedni – ale mnozí,
stromy staré posekali,
Duby, Habry, Buky, Břízy.

„Krajinu v jednu louku změňte,
zničte Vlky, Zubry, Medvědy,
jen jeden druh stromu saďte,
jeden prsten vládne všemi.“

Zabili mě, rozervali,
dech můj potlačili,
věčné stromy už nezachrání
moře, útesy, teplo ani chlady.

Musel jsem zmizet v světech jiných,
avšak naději tu stále máte,
když skrze betonové pásy
mladé stromy derou se!