V souvislosti s irskými oslavami svatého Patrika se sluší připomenout bájného hrdinu s kouzelnými schopnostmi a vůdce družiny bojovníků chránících Irsko, který se jmenoval Fionn. Jeho syn Oisín (Ossian) se podle pověstí po návratu z jiných světů přímo se svatým Patrikem setkal, načež spolu vedli rozhovor, při kterém Oisín naprosto nechápal smysl křesťanství a jeho učení o nebi a pekle. Hrdina Fionn, ve střední irštině Finn, ve staré irštině Find, z vind (na oghamových zápisech údajně vendo), v kontinentálních keltských jazycích windo, což všechno pramení z prakeltského slova windos, které znamená „bílý“, „jasný“, údajně své schopnosti získal jako mladý hoch, když pod učením druida Finnegase (Finn Eces) omylem pojedl z kotle, kde se vařil Losos vědění. Tento kouzelný Losos svou moudrost získal pojídáním lískových oříšků. Dokonce se uvažuje, že druid Finnegas je odrazem kultu boha Nuady. Fionn tedy výchovou a jistou dávkou „náhody“ získal vědomosti a nadpřirozené schopnosti, které následně uplatnil při vedení fianny, vojska chránícího Irsko. Jeho příběh o získání moudrosti se podobá velšskému příběhu o bardu Taliesinovi (z „talo“ – čelo, obočí a „iesin“ [jesin] – jasný), původním jménem Gwionovi (stejný základ jako Finn, tj. „bílý“, „zářivý“), což může ukazovat na společné keltské kořeny a sdílené bájesloví.


Autor obrázku: Stephen Reid