„Stalo se něco, co bylo více než šťastnou náhodou, byl to skoro zázrak. V druhé polovině 19. století, v době, kdy byly zničeny bukové porosty Brd a přeměněny skoro všechny české lesy na smrkové monokultury, zůstalo kopcovité pásmo křivoklátských lesů v mnoha úsecích jen málo dotčeno. Kdo mohl, odešel z chudých vesnic pěstovat chmel na Rakovnicko, ale hlavně do rychle rostoucího Kladna, kde šikovný člověk vydělal na tehdejší dobu slušné peníze. Černé a rudé Kladno zachránilo královský hvozd. I jinde v Čechách, třeba hned v Českém krasu, zůstaly plošky původních lesů, ale nikde jinde – a to dokonce ani na již hustě osídlené Šumavě, v těžce zkoušených Krkonoších či na odlesněných krušnohorských pláních – se nejednalo o tak velkou plochu listnatého lesa.“ – Křivoklátsko: Příběh královského hvozdu, Karel Žák, Martin Majer, Petr Hůla, Václav Cílek

Účelem videa je ukázat jarní přírodu křivoklátských lesů, které mají bohatou historii a neobyčejnou rozmanitost hornin, vodních toků a živých tvorů. Je to místo, kde se spojují minulost s přítomností, předkové se svými potomky.

The purpose of the video is to show spring nature of forests of Crooked logs, which have rich history and unusual diversity of rocks, waters and living beings. It is a place, where the past joins the present, the ancestors with their descendants.