Johann Parum Schulze (1677 n. l. – 1740 n. l.) byl navzdory svému německému jménu jedním z posledních Drevanů, což byl kmen Polabských Slovanů, jehož území se rozkládalo kolem Lüchowa v dnešním Německu, v oblasti nazývané Wendland. Díky původně lesnaté krajině a jistému odloučení si Drevané udrželi svůj jazyk a pozůstatky lidových zvyků až do novověku. Johann Parum Schulze sepsal mezi lety 1724 n. l. – 1725 n. l. drevanskou kroniku, ke které kromě popisu tehdejších poměrů a lidových zvyků přiložil i drevansko-německý slovníček. Více zprávami z 18. století je pak u Drevanů doloženo uctívání stromů, které mimo jiné stály uprostřed jejich malebných okrouhlých vesnic.


Archivní fotografie zachycuje dům Johanna Paruma Schulze, který byl postaven v roce 1710 n. l.