Říká se, že ti nejmoudřejší prvotní duchové nad námi dlí každý den. Ze začátku se ale prý jen pohybovali vzduchem Přírody a pomáhali Pravdy Vidovi v jeho práci. Někteří z nich však chtěli být přímou součástí všeho živého. „Chceme získat tvar, aby nás ostatní viděli a věděli tak, že jsme to my, kdo pomáhá Přírodu udržovat,“ pravil jeden z oněch duchů. Pravdy Vid souhlasil a pomohl jim se stát věčnými a moudrými bytostmi, bez kterých by se nám Země pod nohama rozpadla. Tyto bytosti nejsou nikdo jiný než kameny všemožných tvarů a barev. Kameny znají příběhy věčnosti a nejhlubší moudrost. Jsou to kameny, na kterých celá Příroda staví. Víme, že červené kameny z Východu jsou krví samotné Matky Země, jejíž krev vyvěrá ze srdce světa. Z krve Matky Země pochází krev předků, a z krve předků pak naše vlastní krev, jež nám vře v žilách. Ze srdce světa vyšel i kouzelný zelený kámen z Jihu, kterému také nosíme dary a jenž nikdy nesmí Zemi opustit. Kameny jsou věčné a navedou v životě každého, kdo k nim chová úctu.

Avšak víte, která bytost jako první povstala ze spojení světla v korunách s vodou u kořenů? Byly to stromy, moudré a silné bytosti, které rostou na úrodné Zemi mezi kameny a které byly probuzeny k životu samotnými Hvězdami. Různé stromy spojují celou Přírodu, bohy, víly i lidi. Z Pravdy a hromu se stal strom světů, statný Dub. Díky milosti Matky Země povstal Bez. Úsměvem Květinové Dívky se pak zrodily Bříza a Lípa, zásahem nesmrtelnosti Nebes pak Jabloň. Z moudrosti podzemí vznikla Líska. Další stromy je pak následovaly a začaly tvořit život, protože, jak víme, stromy mají schopnost čistit ducha a nečistoty posílat do kotlů Matky Země, kde se přemění. Stromy jsou důležitější než cokoli jiného, neboť právě ze stromů povstali první lidé.

Malí bratři a sestry stromů jsou keře a rostlinky. Všichni jsou moudří, silní, a stejně jako stromy jsou i oni mocní léčitelé, ví-li člověk, jak je správně a s úctou použít. Bez nich by nemohl vzniknout další život, ani zvířátka, víly, trpaslíci nebo lidé. Jejich bytí je úzce spjato s Hvězdami, nebeskými Poutníky a bohy, především s Květinovou Dívkou.

Zpět na obsah