„Od té doby pokaždé, když se Keltové radili o válce a o míru, činili tak společně se svými ženami a nechali je také rozhodovat své neshody se spojenci. Ve smlouvě s Hannibalem ženy ustanovily, že budou-li mít Keltové nějakou stížnost na Kartágince, budou rozhodčími kartáginští místodržitelé a velitelé v Hispánii, a budou-li mít stížnost Kartáginci na Kelty, budou rozhodčími keltské ženy.“ – O vynikajících ženách, O lásce a přátelství, Plútarchos

„Každá smlouva jednoho je neplatná bez souhlasu druhého [z rovnoprávných manželů], vyjma těch smluv, které slouží ku prospěchu jejich domácnosti.“ – Cáin Lánamna, 8. století n. l., jeden ze zápisů původního irského brehonského práva