Neznámý autor (asi pan Knovid z Knovíze od Kolovoze)

Samole Kroke – Prudký Rozrazile!

Kolik smutku bylo rozneseno,
kolik krve bylo prolito?
Při pohledu na větve stromů,
ptám se, kdy se můj rod vrátí domů?

Toraní Gru Wid – Hromový Bouřný Vid!

Copak se jen přihodilo?
Služebník boží má na svědomí muže jménem Lado (Lado).
Vrahova sestra Gwida (Guidda), jež si vzala Plusa (Plusso),
dalšího zločince, který krutě usmrtil starého Johana, nic neříká.

Belís knok [Velís knop] – Kopec slunečního boha!

Znamená to konec Původních?
Jak to jen mohou bohové připustit!
Snad v těchto lesích najdu útočiště,
a ochráním polední stranu Lawose.

Korno rosto wlatíko – Rohatý lesní vladyka!