„Úměrně tomu, jak rostlo mé pojednání, rostl i obdiv pro starou dobu, a čím větší množství rostlin mi ještě zbývá, tím vhodnější mi připadá vzdát hold péči dávných lidí ve vyhledávání bylin i jejich laskavosti, s jakou nám vědomosti o nich odkázali. Snad by se mohla zdát překonána štědrost samé Přírody, kdyby ty objevy byly toliko lidským dílem. Nicméně je jasné, že tato věc byla prací bohů, neb alespoň jejich vnuknutím, i když to byl vlastně člověk, kdo objevoval, a že ona, Matka všech tvorů, tyto léčivé rostliny nejen zrodila, ale dala nám i poznat.“ – Naturalis Historia (XXVII. kniha), Plinius starší


cesko ukus polska luzica

Kontaktní e-mail: info@vindove.cz


2 týdny

Vindové

Zajímavá přednáška o vývoji civilizací a jejich vlivu na vysychání krajiny v souvislosti s naším územím. 🙂 Doporučuji zhlédnout až do konce. ... Zobraz víceZobraz méně

Zobrazit na Facebooku

4 týdny

Vindové

„Hlídání zemřelého lze považovat za reziduum někdejšího bdění nad mrtvým, které bylo jedním z pohanských obyčejů, jak uvádějí středověké prameny z 10. až 12. století a zmiňuje ho i Jan Amos Komenský. U Čechů bylo známé jako umrlčí večer (u Lužických Srbů pusty wječor), doprovázený pitkami, vyprávěním, zpěvy, hrami a tancem. V polovině 19. století se z profánních aktivit uchovaly místy již jen některé zbytky, hlavně besedování a hraní karet, jak dokládá zápis faráře Aloise Eichlera ve valašsko-kloboucké pamětní knize v olomouckém arcibiskupství z roku 1825. “ – Rituály mezních situací života, Velké dějiny zemí Koruny české – Lidová kultura, ed. Lubomír Tyllner, kolektiv autorů

Autor obrazu: Josef Mánes (1820-1871)
... Zobraz víceZobraz méně

Zobrazit na Facebooku

2 měsíci

Vindové

V mnoha slovanských lidových písních a říkankách se především v refrénu či před každou slokou volá do rytmu slovo "Lado", "Dido" a podobně. I když se později tato slova stala součástí křesťanských koled, většina písní odkazuje na mnohem starší představy a zvyky. Zpravidla jsou velmi odlehčené, milostné, a plné radosti z jarní přírody, z deště a slunce. ☀️💧🌿☘️ ... Zobraz víceZobraz méně

Zobrazit na Facebooku

Přemysl „Lúán Rélta“ Černý

„Kroky zastav, cizinče, a raději přemýšlej.
Nezamýšlím na tebe vojnu ani zla,
kříži my se neklaníme, hosty vítáme.“ *

Zobrazit profil

„K práci ho [Ovidia] nevedla zbožnost, neměl ani vřelejší náboženský nebo morální vztah k své látce. Lákaly ho především vnější formy, ruch a pestrost slavností, jež mohl popisovat, a obsah bájí, jež mohl vyprávět.“ – předmluva, Ferdinand Stiebitz, O lásce a milování, Publius Ovidius Naso

Odkazy: Vindové (Facebook) – Vindové (YouTube) – Vindové (aplikace)


* Kroky zastav, cizinče/teutone, a raději přemýšlej. Nezamýšlím na tebe vojnu ani zla. Kříži my se neklaníme, hosty vítáme.
Krokь kazi, teud’á, lubo přemyšlь. Nezamyšlǫ na ta vojьn vni zla. Křьžь my sę neklan(amy), gost’ь vit(amy).
Krok, Kazi, Teta, Libuše, Přemysl. Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav. Křesomysl, Neklan, Hostivít.