„Celý řetěz povstání [korutanských Slovanů] můžeme považovat jednoznačně za protest širokých lidových vrstev proti násilné christianizaci, ale příčiny mohly být širší, včetně opozice proti nově zaváděnému zdanění širokých vrstev obyvatelstva, a hlavně odpor proti Bajuwarům, svržení jejich nadvlády i křesťanského knížete ustanoveného z jejich vůle a prakticky jim podřízeného.“ – Stěhování národů a východ Evropy, J. Bednaříková, A. Homola a Z. Měřínský

Korutanští Slované, kteří spolu s našimi přímými předky nejspíše tvořili součást Sámova kmenového svazu, jsou již dávno vymřelým etnikem. Zanechali však svou stopu na vývoji obyvatel dnešního Rakouska a Slovinska.


Autor obrázku: Jakob Canciani