Pokud nám zájem o naše předky a dávné příběhy může v dnešní době něco nabídnout, pak je to nalezení našich kořenů, úcta k Zemi, krajině a Přírodě. Spolu s tím se může jednat i o silné národní uvědomění, což například dokazuje lotyšská skladba Lec, saulīte (Vstaň, Slunce) od skladatele Raimondse Tigulse. Jedná se v podstatě o moderní pohanskou skladbu, která vychází z lidových písní, a objevují se v ní postavy dávných bohů, Pērkons a Laima. V písni se prosí Slunce, aby vstalo, okrášlilo svět a učinilo Zemi svatou – a nakonec aby sjednotilo baltský lid. Není divu, že byla využita v rámci stoletých oslav lotyšského státu. Síla této písně je zjevná každému, kdo ji uslyší …