Narodil se sluneční Hrdina, Malý Vid!
Přinese teplo a život nám, Mocný Vid!

Přichází z podzemní zelené říše,
od Matky Země a zeleného Lovce, do nebeských výšin!

Narodil se sluneční Hrdina, Malý Vid!
Přinese teplo a život nám, Mocný Vid!

Malé děťátko, co září radostí,
odvahou velkou, vůlí prospěšnou světu k probuzení!

Narodil se sluneční Hrdina, Malý Vid!
Přinese teplo a život nám, Mocný Vid!

Bouřný Otec usmívá se na něj,
ptáčci zpívají, zvířátka běží k jeho světlu mocném!

Narodil se sluneční Hrdina, Malý Vid!
Přinese teplo a život nám, Mocný Vid!

Teď spinká sladce s palečkem v puse,
pak se probudí, určitě odletí do nebeských výšin!
Mocný Vid!

Mighty Wid

The Sun Hero has just been born, Little Wid!
He will bring heat and life to us, Mighty Wid!

He comes from the green underground realm,
from the Mother Earth and the green Hunter, to heavenly heights!

The Sun Hero has just been born, Little Wid!
He will bring heat and life to us, Mighty Wid!

A little baby that is shining with joy,
great courage, a will that serves the world to wake up!

The sun Hero has just been born, Little Wid!
He will bring heat and life to us, Mighty Wid!

The Stormy Father is smiling at him,
little birds are singing, little animals are running to his mighty light!

The sun Hero has just been born, Little Wid!
He will bring heat and life to us, Mighty Wid!

Now he is sleeping sweetly with his little thumb in his mouth,
then he will awaken and surely fly to heavenly heights!
Mighty Wid!