Pokud umíte anglicky a zajímáte se o minulost, můžete se podívat na následující video s velmi podrobnými zmínkami o historii Říma v době ničení původního náboženství a kultury. Z popisu videa: „Zničení pohanství bylo jedním z největších kulturních vandalismů v lidské historii. Století stará tradice, jejíž počátek je v době dávno před zaznamenanou historií, byla vyhlazena na příkaz císaře Theodosia. Nikdy už nebude vrácena zpět.“