Když Dědeček Příroda, Pravdy Vid, začal spolu s Nebem a Zemí vytvářet na světě život a prostupovat každý nový lísteček svým dechem, přemýšlel, komu předat své hlavní síly, aby on sám nemusel všechnu prvotní práci oddřít. Pomáhaly mu duše, tak jim předal svého ducha a s ním i sílu, čímž mohly různé bytosti konat tvořivou i ničivou práci Přírody. Jak víme, Vlkovi daroval sílu přeměny života, Lišce sílu důvtipu a změny podob a mnohým dalším to, co se hodilo pro jejich dohodnutý účel. Spolu s tím počaly duše získávat tělo. Napřed to byly kameny, pak stromy, pak rostliny, a pak zvířata. Po nich pak další bytosti včetně víl a lidí, jak nám to praví příběhy. Z Přírody se staly národy, z národů rody a z rodů rodiny.

Aby se Příroda nezhroutila, musel Pravdy Vid ustanovit její zákony, které následně vepsal do Hvězd na noční Oblohu. Kolo se točilo. „Nebe je Bouřný Vid, jeho blesky a hromy ochrání mé zákony,“ řekl Pravdy Vid a předal Nebi další účel, od teď měl Bouřný Vid ochraňovat přírodní zákony, čistotu, Pravdu, přísahy a vše, co s tím souvisí. Brzy však Pravdy Vid poznal, že vše jen vznikalo, ale nic nezanikalo. Navíc v Přírodě nebyl nikdo, kdo by dopravoval duše do očistných kotlů Matky Země. Pravdy Vid tedy z nejhlubších hlubin Matky Země vytáhl své prapůvodní síly, a protože ležely také uvnitř jeho hlavy, nazval bytost z nich vzniklou Hlavy Videm, Lovcem Přírody. Zasyčeli hadi, Země se otřásla v základech. „Hlavy Vid, učitel a Lovec, strážce světů,“ zazpíval Pravdy Vid. Tak tam stáli vedle sebe Bouřný Vid a Hlavy Vid, oba vybavení zbraněmi vykutými kladivem Pravdy Vida. Ovšem, nutno poznamenat, že jejich přirozenost byla tak odlišná, že už od počátků počali Otec Nebe a Lovec spolu bojovat, protože Lovec často překračoval zákony Přírody, což se Nebi pochopitelně nelíbilo. Tak se z čísla jedna, Pravdy Vida, stalo číslo dvě, Bouřný Vid a Hlavy Vid.

Z nejvyšší hory pak Dědeček Příroda, náš Praotec, vysvětlil své záměry ostatním. Ukázal na Nebe, Ohně vtělení, které mělo být zákonů poslušné. Hvězdy se seskupily tak, aby kromě pomoci a vedení nám každý den a noc připomínaly zákony Přírody. Pak ukázal na Zemi, Matku Přírodu, která se stala vtělením Vody. Ta uměla očišťovat ducha a přinášet život celému světu. Stará se o duchy a duše zvířátek, rostlin, kamenů a samozřejmě lidí.

Zpět na obsah