Jaký by to byl ale život, kdyby se v něm dva lidé nedrželi za ruce? To by Pravdy Vid, který vlastní kladivo Přirozenosti a Rovnováhy, nikdy nedovolil. Vždyť ihned, co Matka Země a Otec Nebe, Bouřný Vid, poznali jeden druhého, milostně se se slzami v očích objali. Stejně tak Mocný Vid ani jeho bratři nezůstali sami. Květinky začaly růst, zvířátka se těšila milosti života, Ranní Hvězda zasvítila a před Mocným Videm se zjevila nejkrásnější lada Přírody, Květinová Dívka, Života Lada. Oba se dlouze objali, oba věčně mladí a krásní, protože jejich vnitřní bytost je krásná, čistá a upřímná. Květinová Dívka zastupuje Matku Zemi, stejně tak jako Slunce, Mocný Vid, dárce života a přemožitel všech strašlivých vetřelců od Přírody těžko pocházejících, zastupuje Bouřného Vida, který zastupuje Dědečka Přírodu, Pravdy Vida. Mocný Vid a Květinová Dívka se podle ročních období oblékají a zahrnují svět pravou a pravdivou krásou, láskou a životem. I Měsíc, Ochrany Vid, získal ženu, děvu Lůnu, která krmí duše a připravuje je na cestu životem. Každá duše se totiž po cestě Hvězdami u ní zastaví, aby se nasytila jejího mléka před tím, než odejde přijmout rodiče a nové tělo na Zemi. Její moc nad vodami jí umožňuje být ve velmi osobním přátelství s ladami a všemi ženami, kterým, podobně jako Slunce mužům, dodává dobrou sílu Přírody a spojuje je s ní. Lůna ovládá vody v každém z nás. Žena Větrova, Větrného Vida, je rovněž mocná. Jmenuje se Větrnice a pracuje s poryvy Větru. Má velikou očišťující sílu, odnáší strasti a přináší požehnání, je-li s ní zacházeno s úctou.

Budete se možná divit, ale i Lovec, Hlavy Vid, má svou ženu, která stojí ve zdánlivém protikladu k plodné Květinové Dívce, Života Ladě. Jeho žena se jmenuje Smrtka, Zubatá Rána, a i když je pochopitelně neplodná, ovládá mocnou sílu, pomáhá roznášet tresty, ale stejně tak požehnání těm, kteří v životě jednali čestně a splnili svůj účel. Ovšem stejně jako Lovec je i Smrtka velmi záludná a nikdy nevíte, co se jí honí hlavou.

Každý, kdo si myslí, že jsou muži důležitější než ženy, jako si to myslí cizinci z Jihu a Západu, je pomatenec s hlavou obrácenou naruby. Sluneční tance v kruhu kolem vztyčeného spojení Slunce a Květeny jsou určeny pro všechny, pro muže, ženy a děti, žádné střídání pohlaví v nich není. Jaký by to byl život, kdyby se v něm dva lidé nedrželi za ruce a nevycházeli ze stromu života bok po boku?

Zpět na obsah