Z proudu my teď vycházíme,
o pomoc bohů prosíme,
lesní víly jdou nám vzorem,
odívané bílým šatem.

Obilí je zdroj života,
statečnost, Oheň a Voda,
jsou naši mocní spojenci,
spolu s Lípami a Duby.

O původu Vindů: https://www.vindove.cz/vindove/

The Destiny of Winds (intro)

We are now coming out of the current,
we are begging for gods’ help,
forest fairies serve us as an example,
they are dressed in white robes.

The grain is the source of life,
bravery, Fire and Water,
they are our powerful allies,
along with Lime and Oak trees.