„Z historických záznamů je jasné, že katolická církev byla pravděpodobně největší jediný a nejdéle trvající patron vědy v historii, že hodně sponzorů vědecké revoluce bylo samo o sobě katolíky a že několik katolických institucí a perspektiv mělo klíčový vliv na zrod moderní vědy.“ – Galileo Goes to Jail And Other Myths about Science and Religion (Galileo jde do vězení a další mýty o vědě a náboženství), Ronald L. Numbers