„Je to strom kouzelných sil. Ač neslyšel lidský hlas, ač ohně žár nespatřil, ač nepoznal vichr, mráz, vždy na něm kvete zlatý květ. Má jablíčka, jež vůní svou prodlouží život sedm let a samotnou smrt přemohou.“ – Lískový keř o zázračné Jabloni, Tři synové, Za lesy a za horami – polské národní pohádky, Janina Porazińska


„Jdeme dále a dále za rudnými žilami, a tak žijeme na vyhloubené Zemi, divíce se, že se někdy rozestoupí nebo zachvívá, což věru je projevem nevole mocné rodičky. Jdeme do hlubin a v předpokládaném posmrtném sídle duší hledáme bohatství, jako by nestačilo, že po ní, dobrodějce a dárkyni úrody, šlapeme. Nejméně při tom pátráme po lécích – kdo totiž by se odvážil říci, že kope kvůli léčení? Ačkoli i léky udělila v bohaté míře jako plody – vždyť je štědrá a ochotná ve všem, co je prospěšné. Tato činnost nás hubí! Ona skryla a ponořila hluboko to, co se nerodí náhle, aby mysl vznášející se ráda do oblak, pochopila, jak to potom bude vypadat po staletích, až vyčerpá všechno přírodní bohatství, kam se až dostala hrabivá lakota. Jak nevinný, jak blažený, dokonce rozkošný by byl život, kdyby se nebažilo leč po tom, co je na povrchu, zkrátka kdyby se člověk uměl spokojit s tím, co je na dosah ruky!“ – Naturalis Historia (XXXIII. kniha), Plinius starší


Pouze některé písně jsou pro zajímavost zvukově nahrané a dostupné v podobě videí na YouTube.

blood_and_stones_cover

Soubor „Krev a kameny obsahuje některé z písniček, které byly okrajově zmíněny v knize Ladovid z Hor. Můžete se těšit na příběhy o tom, jak první lidé vyšli ze stromů, z Dubů a Líp, muž a žena bok po boku, jak se Vindové topili ve velikém proudu a nakonec z něho vyšli v podobě Labutí celí odění v bílém. Příběhy vypráví, jak kruté časy donutily Vindy se vzbouřit proti svým utlačovatelům, proti cizincům ze severní a jižní strany, proti západní říši a východním obrům. V tom všem jim pomáhali bohové, řeky, a dokonce malé rostlinky jako léčivý Rozrazil. Nakonec se vyjevila moc koloběhu, který všechny události neustále vrací zpět, dokud nejsou úplně vyřešeny. Během celého putování zapomenutého národa Vindů bude zvuk koloběhu písněmi prostupovat a zpívat o synech Jelena a Havrana, kteří jsou zároveň odvážní a zároveň poslouchají své ženy, když jim místo boje nabízejí chutné těsto s jablky. Koloběh se však netýká pouze událostí Vindů, ale i celého roku, ročních období a bohů, kteří jsou s nimi spojeni. Jeden příběh vám ukáže záludného Lešiho, jenž na podzim loví a sbírá semínka pro Matku Zemi, další pak zrození Mocného Vida a každoroční obnovu sluneční síly, jiný pak spojení čisté Přírody v podobě Květinové Dívky se slunečním Hrdinou, jejichž moc umí rozrážet ledy a rozproudit řeky, mízu ve stromech a touhy v našich srdcích. Sluneční Dárce zableskne svým mečem, dovednostmi a ohnivou silou ve věčném kolovém tanci, aby se nakonec jako Vítěz mohl utkat tváří v tvář se samotným Lovcem. Čekanka přijde právě včas a pomocí mocné a léčivé síly pomůže otci zachránit jeho umírajícího syna. Milostné obětí, vnímání šumění listí, dotek Větru a selský rozum ukáže moudrost, o které se jistým novověkým myslitelům ani nesnilo, když do našich myslí vložili něco, co stále ničí naši krajinu. Pomoc zvířat a rostlin je za rohem spolu s písní Matky Země, která praví, že ať se děje cokoli, krev a kameny tu zůstanou navěky. Pouze některé písně jsou pro zajímavost dostupné a nahrané (♫; viz níže).


Bera za svědka švarného Slunečního Hrdinu a svou vládkyni Květinovou Dívku, jež mi prokázala všeliká dobrodiní, přísahám na jílec svého meče, jejž v ruce držím, že tuto oběť káže učinit nejvyšší Nebeskozářivý Pravdy Vid, ano i Sluneční Hrdina sám, Květinová Dívka, též Lovec – Pán Lesů. Vždyť víte, že čarodějnice neb příšery nepřátel svými kouzly nabyly převahy nad našimi hadačkami. Musíme touto obětí roztrhat ta neviditelná pouta, jimiž hněv bohů váže naše Koně, takže ochabují a padají, jako by byli dlouhou cestou unaveni. Smělosti nám dodá sestra štěstí Květinová Dívka.Text / lyrics:
Osud Vindů (úvod) / The Destiny of Winds (intro)
Mladý bůh / The Young God
Dan ná Bran (Jelen a Havran) / Dan ná Bran (The Deer and the Raven)
Labutí křídla (o původu Vindů) / Swan Wings (about the origin of Winds)
Vindové a cizinci / Winds and Foreigners (teutons)
Hrdina Rozrazil / Hero Speedwell
Čekanka (balada) / The Chicory (ballad)
Belonoš a Kornonoš (popěvek) / Belonos and Kornonos (ditty)
Proti kříži / Against the Cross
Úplněk lovců / The Hunter’s Moon
Krev Horymíra / The Blood of Horymír


Sluneční Dárce / The Sun Giver
Mocný Vid / Mighty Wid
Cítím, tedy jsem / I feel, therefore I am
Vítěz a Lovec (mluvená) / The Winner and the Hunter (spoken)
Stará hráz (balada) / The Old Dike (ballad)


Autor: Lúán Rélta
Zpěv, hudební nástroje*: Lúán Rélta
Rytmické nástroje**: Daniel Černý
Nahrání a úprava zvuku: Daniel Černý

*v různých písničkách: flétna, merlin, kytara, 6strunné banjo
**v různých písničkách: chřestítka, bubny, činely, klepání, atd.

folklorní fantasy


„Vrchy však vytvořila Příroda pro své cíle, na vyztužení mezer uvnitř Země, na zadržení náporu řek a jako hráz příboji, konečně chce nejméně klidné části zkrotit svou nejtvrdší hmotou. A my je řežeme a rozvážíme z pouhé touhy po přepychu, ač bychom se podivili, kdyby samy měnily místo. Mnozí považovali skoro za zázrak, že Hannibal překročil Alpy, což opakovali Kimbrové, a nyní je sami řežeme na mnohé druhy mramoru. Otvírají se předhoří u moře, Příroda je násilně měněna v rovinu, rozvážíme hřbety, které byly stanoveny za hranice národů, stavějí se zvláštní lodi na převážení mramoru – a aj! Onen hřbet se zmítá sem tam na vlnách. Je to větší dovolenost, než když – jen proto, abychom se napili ledové vody – hledáme nádrže až v mracích a hloubíme skály tyčící se k oblakům. Nechť každý pováží v hloubi srdce, když slyší o pohádkové ceně luxusního kamene a vidí jej namáhavě tahat a vozit, oč by život bez takovýchto vymyšleností byl blaženější! Ale dělají to tak lidé a trápí se, ne však pro nějaký užitek nebo pro nějaké potěšení – leda proto, aby mohli ležet mezi skvrnitými stěnami svých mramorových paláců. A tyto starosti berou radost i tmavým nočním hodinám, které přece tvoří polovici života každého z nás. Takto uvažující se jistě zastydí za svou i za starou dobu. Existují zákony, které zakazují předkládat při hostině delikatesy z malých zvířátek – ale proti převážení mramoru přes moře nebyl vydán žádný zákon.“ – Naturalis Historia (XXXVI. kniha), Plinius starší