Vážení přátele, mám pro vás důležité oznámení!

Příští rok bych rád vydal tištěnou knihu o krajině a předcích s názvem Zlaté srdce. Jedná se o povídku, jejíž děj se odehrává před tisíci lety na našem území, ale zároveň obsahuje narážky a poučení pro dnešní dobu. K tomu, aby mohlo k vydání dojít, potřebuji nezávazně znát váš zájem, který můžete projevit zde: https://www.vindove.cz/zlate-srdce/ Jako poděkování obdržíte možnost získat autorské věnování a 10% slevu v případě, že si později knihu pomocí těchto webových stránek objednáte. Budu samozřejmě v každém případě vděčný i za sdílení tohoto příspěvku! 😊 Nyní k samotnému obsahu knihy:

V raném středověku naší krajině vládly hluboké listnaté hvozdy, ve kterých naši předkové za jiskrných nocí hledali poklady, na prastarých mohylách uctívali své zesnulé prarodiče a během začínajícího léta zapalovali obřadní ohně, u nichž hodovali, zpívali a tancovali, aby oslavili sílící moc Slunce. Na valech prastarých hradišť pak snili o dávno zaniklých městech, stepních bitvách a milostné lásce, které daly vzniknout jejich národu. Ve studánkách nacházeli zlaté keltské mince, jež přisuzovali samotným bohům. Byly to však také doby, kdy lstiví kupci sloužili knížecím záměrům, kdy se obchodovalo s otroky a vladykové bojovali o vládu nad krajinou. To všechno prožívá mladá Radoslava, která se rozhodne vypravit k Vlčí hoře za svým bratrancem Ladem, jenž rozumí lidem i přírodě, jenž dokáže Radoslavě vysvětlit její sny a spolu s ní zažije mnohá dobrodružství.

Zajímá vás, jak se chovat při setkání s vlčí smečkou? Přemýšleli jste někdy nad tím, jak vypadaly domky našich pradědečků a prababiček? Co pěstovali, jedli a pili? Věděli jste, že správně namíchané bylinné pivo dokáže například odradit zlého velmože od neřízeného kácení lesů, odvodňování potoků a vysoušení krajiny? Minulost prolínající se s přítomností i stále stoupající poznání přírody jsou zde od toho, aby nám poskytly zamyšlení, která dnes více než potřebujeme.

Průběh vydání i veškeré dění ohledně knihy můžete sledovat zde na FB stránce Vindové: https://www.facebook.com/vindove/ nebo přímo na FB stránce věnované Zlatému srdci: https://www.facebook.com/knihazlatesrdce/

Děkuji!
Přemysl Lúa Černý