Plodnost v dešti aneb Bouřný Otec a Matka Země

„Všimli jste si někdy, jak rostliny, zejména tráva vypadá pěkně zeleně po bouřce? Není to optický klam. Jsou opravdu zelenější jako výsledek elektrických výbojů v ovzduší, které uvolňují 78 % dusíku obsaženého ve formě vodního roztoku. Déšť a blesky jsou činitelé zúrodňování. Pokaždé, když blesk osvítí Zemi, vybije se do Země velké množství dusíku. Podle vědeckého zdroje se každý den vyprodukuje 250 000 tun přírodního dusíku v 1800 bouřkách na různých místech zeměkoule. Na některých místech to může být i více než 50 kg na 0,5 ha ročně. Síra přichází s deštěm, přibližně 20 kg na 0,5 ha za rok. Dešťová voda obsahuje také kyselinu uhličitou, z níž se v půdě tvoří oxid uhličitý, který je nezbytný pro výživu rostlin. Miliony tun spadnou ročně a uvažujeme-li, že rostliny jsou téměř z poloviny složeny z uhlíku, umíme si představit, jak významný prvek to je. Evidentně se ukazuje také, že i vzácné minerály, jako je selen a molybden jsou v dešťové vodě obsaženy.“ – Mrkev miluje rajčata – tajemství úspěšného zahrádkáře, Louise Riotteová