Postavy

Hlavní postavy z příběhů a příhod na těchto stránkách.

Radoslava
Mladá dívka, která žije nedaleko Bílé řeky ve vesnici jménem Bříza. Se svým bratrancem Ladovidem zažila mnohá dobrodružství, při kterých získala úctu ke krajině a k vlastním předkům. Je upřímná, hodná a trochu horkokrevná. Spolu s Ladem bojovala proti tvůrci sucha Arnulfovi a jeho šíleným nápadům, které zahrnovaly kácení lesů, vytváření obrovitých lánů a odvodňování krajiny.
Zlaté srdce (kniha)

Ladovid z Hor
Zvídavý a trochu podivínský člověk, kterého Mocný Vid učinil křísníkem. Ten ve spánku samovolně odchází do větrů bojovat, mnohdy v podobě bílého Vlka, s krvepijci, porážet je a přinášet řád do poškozené oblasti. Mimo jiné zkoumá různé příběhy, mluví s rostlinami, s duchy předků a se světem kolem sebe. Také často cestuje, například na Červený ostrov nebo do Města rady, a snaží se se svou ženou Mladou žít prostý, vyrovnaný a pestrý život. Dnes bychom ho asi nazvali Láďa.
Zlaté srdce (kniha), Ladovid z Hor (úryvky), Příhody lidí z Beovinidis, Ztracené jablko, Jak malý Lado vařil mýdlo, Každodenní život, Lešiho zkouška, Hora skřítků, Víla u studánky

Přemysl (Lesklovlasý)
Syn Mocného Vida, který Vindy naučil mnoha obřadům především v době mezi rozkvětem a slavnostmi křesání a koupání (letním slunovratem). Byl bájným hrdinou, jehož jméno vstoupilo do podvědomí mnoha lidí.
Přemysleia, Lípa a Přemysl, Přemysl – vladyka dávných dob, Jak vnímat příběhy

Mocný Vid, hrdina a dárce úrody, s Květinovou Dívkou
„Mocný Vid Mars Apollo et Květinová Dívka Vesta Flora“
Autor obrázku: Alfons Mucha

Stado a Drako z Hor
Přátelé Lada, kteří ho doprovází na jeho dobrodružstvích. Stado často někam zmizí, a když se pak objeví, přijde naprosto s něčím nečekaným, například se zlatým mečem, stříbrným kotlíkem nebo celým vojskem. Drako je naopak velice rozumný, což ve spojení s Ladovým důvtipem často vede k téměř bezchybným odhadům, které všem třem už mnohokrát zachránily život. Dnes bychom je asi nazvali Standa a Drahoš.
Zlaté srdce (kniha), Ladovid z Hor (úryvky), Příhody lidí z Beovinidis, Každodenní život, Lešiho zkouška, Příběhy Vindů – Úvodní báseň, Vindové po krvi

Mlada
Ladova žena, která si ho sama pro jeho povahu vybrala. Jako malé jí zemřeli rodiče při nešťastném nočním setkání s Medvědicí, což v sobě Mlada dlouho potlačovala a nebýt Lada a ostatních z vesnice, stalo by se jí to osudným. Je velmi hodná a umí využít sílu Měsíce. Dnes bychom ji asi nazvali Milada.
Zlaté srdce (kniha), Ladovid z Hor (úryvky), Příhody lidí z Beovinidis, Ztracené jablko, Každodenní život

Margewid*
Stále veselý duch dávného vladyky, který vstupuje do Ladova světa skrze čistou studánku u březového háje v horách. Spolu s Ladem si vyprávějí různé příběhy a příhody. Dnes bychom ho asi nazvali Meredith.
Zlaté srdce (kniha), Ladovid z Hor (úryvky), Příhody lidí z Beovinidis, Lúbelon, V rozlehlém háji, Přemysl – vladyka dávných dob

Přemysl Lúa
Jedno z promítnutí autora do příběhů, odehrávajících se (většinou) v současných časech.
Deník
, Čas záchranyNečekaná návštěvaZa Květinovou DívkouJak jsem upevnil svou cestu, Ladovid z Hor (úryvky), Příhody lidí z Beovinidis

Jaromír z Červeného ostrova
Velitel tří set třiceti tří hlavé ochranné jízdy zasvěcené Mocnému Vidovi. Je velmi neústupný, svérázný, ale přesto umí být i velmi vlídný, laskavý a odvážný. Spolu s Ladem pomáhal upevnit spojenectví mezi různými kmeny a kmenovými svazy a předcházet tak nedorozuměním. Pravda, občas mu to nezabrání v tom, aby si někde něco malého nepřivlastnil.
Ladovid z Hor (úryvky)

Johan ze skotských kopečků
Křesťanský badatel, který v mladém věku přišel do Ladovy vesnice zkoumat jejich zvyky. Často se na věci dívá velice povrchně, nechce jim ani moc rozumět, nicméně i přesto je srdcem na Ladově straně a našel v něm svým způsobem přítele. Věštba dokonce oběma předpověděla, že zemřou ve stejném roce. Johan si od velitele Jaromíra raději udržuje odstup.
Ladovid z Hor (úryvky)


Autor obrázku: Alfons Mucha

Seveřan Erik
Vtipný Seveřan, který si oblíbil Lada a Jaromíra: Lada pro jeho odvahu a Jaromíra pro jeho svéráznost v boji a v přivlastňování si věcí.
Ladovid z Hor (úryvky)

Dráp
Zvláštní záletník, přítel Ladova bratrance Věka. Později Lado zjistil, že se také jedná o někoho, kdo je svým způsobem křísník, jen se místo ve Vlka umí změnit v draka a neumí křesat jiskry z lískového proutku. Spolu provedli obřad s léčivými bylinami, odešli z těla a zahnali Čára. Jinak si ale nemají moc co říct.
Ladovid z Hor (úryvky)

Olda, Bolek a Jindra
Vládci v době Ladových dobrodružství, kteří to očividně nemají v hlavách v pořádku.
Zlaté srdce (kniha), Ladovid z Hor (úryvky), Lešiho zkouška

Heimirich
Zlý člověk, který šel tvrdě za svými záměry a „pokrokem“, než byl Stadem a Jaromírem zabit. Během svého života najímal zabijáky a chtěl, aby se všichni obrátili proti Vindům, které považoval za méněcenné. Tento postoj sdílel se svým dávným předkem Árjovistou.
Ladovid z Hor (úryvky), Árjovista

Plugos
Hrdý bojovník, který dokázal porážet přízraky na Koních v lidské podobě. Nakonec při úspěšné obraně vodní pevnosti zemřel, ale byl Vlaštovkou odnesen do Země Jablek k Mocnému Vidovi.
Přízraky na Koních, Přemysl – vladyka dávných dob

Autor obrázku: Alfons Mucha

Vidivoja
Pořádal vzpouru proti panovačným cizincům, za což byl nakonec umučen a zabit. Bolest však necítil a byl ochráněn i před přízraky Árjovisty, což zařídil Mocný Vid.
Árjovista, Přemysl – vladyka dávných dob

Miro
Vladyka, který žil v době, kdy Rozrazil v lidské podobě pomáhal Vindům. Sám za svůj lid prosil bohy a duchy Bílé a Červené řeky o pomoc.
Slib Bílé a Červené řeky, Zpěv o Rozrazilovi

Bohové

Pohádkové bytosti, které zosobňují přírodní síly a určité životní filozofie.

Pravdy Vid (psl. „pravъ vitъ“*); Dědeček, Otec Nebeskozářivý (Dyēus); „Saturnus“, „Iuppiter Diovis“, „Dagda Ollathair“
Původce řádu, který z hmoty možností ukul svět a oddělil od sebe vody Země a ohně Nebes. Nejčastěji se zjevuje v podobě hodného, neozbrojeného a prostě oděného starce s kouzelnou dřevěnou holí, která má moc ovládat počasí a roční období. Vlastní lískový proutek, kterým vše uklidňuje a vrací do rovnováhy. Má rád nejrůznější příběhy.
Hodný stařeček, Král času, O povodni, Veliká bitva, Veliká bitva (Kmen bohů), PřemysleiaDeník, Ladovid z Hor (úryvky), Příhody lidí z Beovinidis, Přemysl – vladyka dávných dob, Promluvy s bohy

Bouřný Vid (psl. „pьrъ vitъ“*); Bouřný Otec, Otec Nebe;
„Iuppiter Tonans“, „Iuppiter Purgator“, „Iuppiter Pluvialis“, „Tuirill Delbáeth“
Pán bouří a nebeské říše, který na jednu stranu přináší životadárnou vláhu Zemi, na stranu druhou tresty zkaženým bytostem. V ruce třímá hromovou sekeru.
Stříbrný věk, Léčitel všeho, Bouřka a Zmije, Sluneční Kohout, Sluneční Kohout a potopa (Kmen bohů), PřemysleiaDeník, Ladovid z Hor (úryvky), Příhody lidí z Beovinidis, Přemysl – vladyka dávných dob, Promluvy s bohy

Mocný Vid (psl. „svętъ/jarъ vitъ“*)
Sluneční Hrdina, Vítěz a Dárce; Švarně žijící, Lúbelon;
„Mars“, „Apollo Acestor“, „Mercurius“, „Sol Invictus“, „Lugh Lámfada Macnia“, „Lieubelyn“
Bůh Slunce, který dohlíží na svět, přináší úrodu, zeleň a plodnost. Je dárcem i ochráncem, co se zjevuje jako Jelen se zlatými parohy nebo jako mladý muž na bílém Koni. Domeček má v Zemi Jablek v nebeské říší a jeho ženou je Květinová Dívka. Ovládá různá řemesla a v mnoha příbězích hraje hlavní roli.
Zlaté srdce (kniha), Zlodějský trpaslík, Pravá láska, Boj o vládu nad kolem času, Léčitel všehoTřezalkaRada tří bratrů, Sluneční Kohout, Sluneční Kohout a potopa (Kmen bohů), PřemysleiaJelení skok, Dávný věk, Doba bronzuLípa a Přemysl, Dívky s ohněm v srdci, Kruté časy, Kouzelná studánkaPoslední paprsky SluncePrastaré přání, Deník, Ladovid z Hor (úryvky), Příhody lidí z Beovinidis, Zvyky, Přemysl – vladyka dávných dob, Promluvy s bohy


Mocný Vid a Černohlav

„Mocný Vid Apollo et Černohlav Bacchus Dionysus“
(střídání ročních období)

Květinová Dívka (psl. děva); Života Lada;
„Flora“, „Venus“, „Vesta“, „Brígid“
Paní květin, rostlin a vůní. Spolu s Matkou Zemí dohlíží na osud a léčitelství, ve kterém se velice vyzná. Má také ráda různá řemesla, písně a básně. Chrání domácí oheň a na čele nosí Ranní Hvězdu. Je ženou Mocného Vida. Na místech jí zasvěcených (děvínech) často dochází k projevům lásky.
Zlodějský trpaslík, Pravá láska, Rada tří bratrů, Přemysleia, Doba bronzuDívky s ohněm v srdciZa Květinovou DívkouDeník, Ladovid z Hor (úryvky), Příhody lidí z Beovinidis, Zvyky, Přemysl – vladyka dávných dob, Promluvy s bohy

Matka Země; „Terra Mater“, „Ceres“, „Juno“
Moudrá a mocná paní, kterou poslouchají různé vodní a podzemní víly, zřídla pramenů, plodiny, rostliny a zvířátka, která u ní v zimě ráda spí. Dokonale ovládá předení, výrobu oděvů a různá zaříkání, aby vše vracela do rovnováhy a udržela řád. Pomáhá ženám v těhotenství a při porodu. Umí se mimo jiné zjevovat v podobě kouzelné stařenky či starostlivé matky.
Stvořený jedlíkZlodějský trpaslík, Stříbrný věkDeník, Ladovid z Hor (úryvky), Přemysl – vladyka dávných dob, Promluvy s bohy

Ochrany Vid a Větrný Vid; „Mercurius“
Bozi Měsíce a Větru, bratři Mocného Vida, boha Slunce. Všichni tři společně dohlíží na běh světa. Měsíc je spojen s vodstvy, rostlinami a duchy předků. Spolu se svou ženou Lůnou pomáhá duchům a ženám očistit se a získat novou sílu. Vítr přenáší zprávy, rozdmýchává vzduch a jeho ženou je Větrnice.
Rada tří bratrů, Zlá macecha, Kruté časyDeník, Ladovid z Hor (úryvky), Přemysl – vladyka dávných dob, Promluvy s bohy

Černohlav (psl. „čьrnъ golvъ“)
Pán Lesů, Lovec, Zelený Pastýř, Leši, Hlavy Vid;
„Bacchus Dionysus“, „Pluto“, „Faunus“
Záludný vládce zelené podzemní říše, který dohlíží na lesy i duchy předků a který krotí vetřelce, draky a divoké přízraky. Ovládá různá kouzla a tajemné síly, často má na hlavě parohy nebo jezdí na černém Koni. Poslouchají ho lesní mužíci (velesové, čertíci). Rád mění podoby, například ve Vlka, a v očích mu svítí světle zelený záblesk.
Boj o vládu nad kolem času, Pravá láskaHrátky lesů vladykyLípa a Přemysl, Lešiho zkouškaPřemysleia, Dávný věkČas záchrany, Já jsem LešiNečekaná návštěvaDeník, Ladovid z Hor (úryvky), Příhody lidí z Beovinidis, Přemysl – vladyka dávných dob, Promluvy s bohy

Smrtka; „Dea Tacita“, „Trivia“, „Morrígan“ 
Děsivá paní smrti a tajemných kouzel, která mění podobu podle toho, kdo se na ni dívá (jaký je daný člověk uvnitř), a to v rozmezí od krásné dívky až po zubatou příšeru. Žije s Černohlavem v hlubinách zelené podzemní říše. Kněžky jí zasvěcené se straní lidí a pracují za noci s jinak nebezpečnými rostlinami, duchy a přízraky.
Dva sousedé, PřemysleiaDeník, Ladovid z Hor (úryvky), Přemysl – vladyka dávných dob, Promluvy s bohy

Další bytosti

Lesní, vodní a stromové víly
Žijí na různých místech v Přírodě a mohou být často spatřeny v podobě krásných dívek s lehkým šatem. Některé jsou dobrosrdečné, jiné chovají k lidem zášť. Nazývány jsou též bohyňky. Lipové a bezové víly dohlíží na správný běh osudu s Matkou Zemí a Květinovou Dívkou, především u novorozenců.
Vrbová píšťalkaVlčí pomoc, Vílí rada, Lidé a víly, Ladovid z Hor (úryvky), Přemysl – vladyka dávných dob, Promluvy s bohy

Skřítek domovníček a had pomocníček
Domácí duchové, kteří ochraňují rod a jeho příslušníky.
Had pomocníček, Ladovid z Hor (úryvky)

Rozrazil
Duch rostliny, která má moc rozrážet jedy v těle, a dokonce přivolávat bouři. Na počátku pomohl lidem s uzdravením, když je stihl trest za neúctu ke zvířatům. Spolu s dalšími mocnými rostlinami je ochráncem Země. Vindům pak v lidské podobě pomohl upevnit jejich místo v srdci světa.
Zpěv o Rozrazilovi, Slib Bílé a Červené řeky, Před branami

Třezalka
Bojovnice mezi rostlinami, která má moc svým slunečním světlem, původem od Mocného Vida, zahánět běsy a zlé přízraky.
Třezalka

Děsivé bytosti

Křivdy pán
Zlý a zčernalý obr, který spolu se svými nohsledy málem zničil svět nebýt zásahu kmene bohů. Oblohu zasypal šedým prachem, vše zastínil a zahalil zimou, nicméně byl pak poražen nebeskozářivým Pravdy Videm a navždy vyhnán mimo vejce světů.
Veliká bitva, Veliká bitva (Kmen bohů)

Děs neboli běs
Duch, často krvepijec, který může vstoupit do těla člověka a pobláznit mu mysl.
Ladovid z Hor (úryvky)

Čár neboli Černý drak
Žije spoutaný v jeskyních zelené podzemní říše, hlídán Černohlavem. Je pán temných kouzel, který si rád říká „soudce“.
Ladovid z Hor (úryvky)

Přízraky na Koních
Běsnivé síly, které umí trhat stromy a unášet každého, kdo se jim připlete do cesty. Mezi lidmi se vypráví, že oni sami byli dříve lidmi, které však bohové potrestali za jejich špatnosti.
Přízraky na KoníchPravá láska, Ladovid z Hor (úryvky), Přemysl – vladyka dávných dob

Baba Závist (podobně třeba dědek Hněv apod.)
Zlá ošklivá žena s jedovatým jazykem žijící v temných hlubinách. Živí se zmijím masem a její jed umí proniknout až do morku kostí.

Další informace jsou dostupné u knihy Zlaté srdce, na stránce o zvycích, v úryvcích, v příloze k příběhům a na hlavní stránce.


*V příbězích se často objevuje označení Vid, jehož podoba se v praslovanštině často rekonstruuje jako vitъ a nachází paralelu v keltských jazycích, například v rané kymerštině/velštině jako uid [wid], kde se zachovalo do dnešních dob v osobních jménech typu Meredith (původně Morgetuid), Griffith (původně Gripuid) nebo Bleidd[i]udd. Toto slovo v obou skupinách jazyků zjednodušeně znamená „pán“ či „vládce“. Na českém území se dochovalo v mnohých místopisných názvech, jako jsou Vidice, Vidov, Vidovice, Vidonín, Knovíz (od Knovida) či známější Vizovice.


Dále viz:

Jak vnímat příběhy
Citáty z knih a kronik
Doporučené knihy

Zlaté srdce (kniha)
Předkové po krajině, krvi a zvycích
Přemysl – vladyka dávných dob
Deník