Následující článek vypadá velice zajímavě – pradávná velkolepá bitva datovaná do doby bronzové v čase kultury popelnicových polí, zde do počátků lužické kultury, na jejím okraji a pomezí vlivu, navíc poblíž oblasti, kde o 2 000 let později stálo bájné slovanské hradiště Riedegost.

https://21stoleti.cz/2017/05/24/kde-se-odehrala-jedna-z-nejvetsich-bitev-doby-bronzove/