Čtyřlístek každého muže: statečnost, věrnost, upřímnost, zodpovědnost.

Mocný Vide, moc tě prosím, slyš můj hlas,
na ohromných křídlech jsem uviděl černou strast,
v jejích žhnoucích očích jsem spatřil špínu lidí,
avšak tento trest se mi nezdá spravedlivý.

Jiné světy, jiný mrav, jed a špína jsou i v nás,
avšak skutečně se má tento trest týkat i nás?
Vždyť jsme bojovali a o Zemi pilně pečovali,
zachraň nás, i když náš počet již není veliký.

Slyším slova tvá, hrdino smělý a odvážný,
srdce světa zachráním před černou smrtí,
v jelením skoku ukážu své zlaté parohy,
moudrým navíc vyjevím léčivé prameny.

Bohové Vindů vás ještě jednou zachrání,
i když srdce světa kvůli vám spíše trpí.
Nevím, zdali si budete mé pomoci vážit,
avšak dokud bude poslední dívka studánky čistit – nemohu na vás zanevřít.

pestilence_spreading
Šíření moru po Evropě
By Roger_Zenner ; do češtiny přeložil Amic [GFDL (https://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via Wikimedia Commons