Tři velcí hrdinové: Přemysl, Rozrazil, Neklid.

Před branami stojí jízda,
je to jízda odvážná!
Nad hlavami letí Vrána,
je to jízda statečná!

Za branami stojí obři,
jsou to obři velicí!
Jeden z nich té jízdě praví,
my jsme muži ohromní!

Včele jízdy je hrdina,
Slunce září na meče!
Bojovníci křičí zplna,
hrdino Rozrazile!

Rozrazil teď bránu tříští,
obři nemaj naději!
Kradli, vládli, zpupní lotři,
jedy se k nim vrátily!